1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výsledky 1. výzvy individuálních projektů ostatních OP VK oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání Prioritní osy 2


Dne 19. září 2008 v 15.00 byl ukončen příjem žádostí 1. kola výzvy 07 k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních (IPo) OP VK pro oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání, Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, vyhlášené MŠMT dne 19. května 2008.
Celkem bylo podáno 494 projektových žádostí, požadovaný finanční objem činil 5,3 mld. Kč.

3.10.2008 1:10:32 - aktualizováno 12.1.2009 11:01:01 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load