1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výsledky 1. výzvy individuálních projektů ostatních OP VK oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Prioritní osy 2

 Dne 12. prosince 2008 byl ukončen příjem žádostí 1. kola výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo) v rámci OP VK, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Celkem bylo podáno 235 projektových žádostí přesahujících částku alokovanou pro danou výzvu. Požadovaná celková částka na danou výzvu byla 2 265 000 000,- Kč.

12.1.2009 12:01:15 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load