1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výsledky 1. výzvy na oblast podpory 1.1

Seznam příjemců finanční podpory v rámci 1. výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních pro Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání a seznam projektů zařazených do zásobníku

Seznam schválených projektů

 ikona souboruSeznam_prijemcu_1_1.pdf (258,18 KB)

Seznam projektů zařazených do zásobníku

 ikona souboruSeznam_zasobnik_1_1.pdf (217,76 KB)

24.8.2009 5:08:05 - aktualizováno 29.10.2009 3:10:06 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load