1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výsledky 2. výzvy oblastí podpory 1.1, 1.2 a 1.3 - Pardubický kraj

Seznam grantových projektů schválených k realizaci v Oblastech podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 ikona souboruschvalene_GP_1_1.pdf (238,02 KB)
 ikona souboruschvalene_GP_1_2.pdf (224,58 KB)
 ikona souboruschvalene_GP_1_3.pdf (219,47 KB)

5.10.2009 6:10:54 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load