1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výsledky 20. výzvy oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 20 v rámci oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, prioritní osy 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.

ikona souboruSeznam schválených projektů k realizaci.pdf

Vzhledem k vysokému počtu úspěšných žádostí výzvy č. 20 v OP 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji schválilo vedení MŠMT navýšení celkové alokace pro tuto výzvu celkem o 1 006 913262  Kč. Částka 396 913 262 Kč je schválena pro žádosti, které byly předloženy ve 2. kole příjmu žádostí. Žadatelé mají možnost předkládat své projektové žádosti v této výzvě ještě potřetí, a to v termínu 3. kola příjmu žádostí od 25. – 29. dubna 2011. Pro  poslední  dubnové  kolo je alokace výzvy navýšena o 610 mil. Kč

7.3.2011 2:03:06 - aktualizováno 8.3.2011 2:03:13 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load