1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výsledky výzvy č. 19 oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje výsledky výzvy č. 19 v rámci oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

10.11.2010 10:11:11 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load