1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzvy regionálních operačních programů

ROP NUTS II Severozápad (ROP SZ) 

http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/vyzvy_a_dokumentace/

 

ROP NUTS II Severovýchod  (ROP SV)

http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy/aktualni-vyzvy

 

ROP NUTS II Jihozápad  (ROP JZ)

http://www.rr-jihozapad.cz/vismo/osnova.asp?id_org=200047&id_osnovy=1301

 

ROP NUTS II Střední Čechy (ROP SČ)

http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php

  

ROP NUTS II Jihovýchod (ROP JV)

http://www.jihovychod.cz/cs/pro-zadatele/aktualni-vyzvy

 

ROP NUTS II Moravskoslezsko  (ROP MS)

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop/aktualni-vyzvy 

 

ROP NUTS II Střední Morava (ROP SM)

http://www.rr-strednimorava.cz/page/1969.vyzvy/

 

 

 

 

 

 

 

20.2.2009 3:02:51 - aktualizováno 9.4.2009 11:04:59 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load