1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Dne 12. 10. 2007 bylo ze strany Evropské komise, resp. komisařem Špidlou, podespáno rozhodnutí o schválení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).  Následně dne 30. 11. 2011 a 18. 12. 2012 Evropská komise schválila revize OP VK.

Revidovaná verze, schválená Evropskou komisí dne 27.11.2014:

ikona souboruOP VK 27 11 2014

ikona souboruZměnový list OP VK 27 11 2014

Revidovaná verze, schválená Evropskou komisí dne 28.6.2013:

ikona souboruOP VK_28.6.2013.pdf

ikona souboruZměnový list OP VK_28.6.2013.pdf

Revidovaná verze, schválená Evropskou komisí dne 18. prosince 2012:

ikona souboruOP VK_18.12.2012.pdf

ikona souboruZměnovy list OP VK_18.12.2012.pdf

Revidovaná verze, schválená Evropskou komisí dne 30. listopadu 2011:

ikona souboruOP VK_30.11.11.pdf

ikona souboruOP VK_změnový list_30.11.11.pdf

 

Původní verze dokumentu, která byla dne 12. října 2007 schválena Evropskou komisí:

ikona souboruOP VK_12.10.07.pdf

Anglická verze:

ikona souboruOP_EC_12.10.07.PDF

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load