1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Aktuality

Aktuální informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV, OP VK a OP VaVpI (dále jen „ŘO“) se v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu na území České republiky  vyhlášeného vládou ČR z důvodu ohrožení zdraví ve vazbě na prokázání výskytu koronaviru intenzivně zabývá řešením možných dopadů způsobených šířením koronaviru na realizaci i udržitelnost projektů OP VVV, OP VK a OP VaVpI.


7.4.2020 14:09:45 | petr.janousek | Celý článek
 

Monitorovací výbor OP VK

V této části naleznete základní informace, které se týkají činnosti Monitorovacího výboru OP VK.

15.8.2016 10:51:36 - aktualizováno 25.5.2017 9:11:02 | petr.janousek | Celý článek
 

Evropský sociální fond mezi lety 2007 a 2013 pomohl téměř deseti milionům Evropanů nalézt zaměstnání

Evropská komise zveřejnila zprávu z evaluace intervencí Evropského sociálního fondu (ESF) 2007-2013. Výstupem evaluace jsou i specifické zprávy za jednotlivé členské státy, a to včetně České republiky. Součástí hodnocení byly také intervence Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost implementovaného v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

16.1.2017 8:05:13 | petr.janousek | Celý článek
 

Vláda projednala stanovisko ministerstev ke kontrolnímu závěru NKÚ

Praha, 5. prosince 2016 – Vláda ČR projednala stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí k závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 15/26, která se zabývala realizací informačních a propagačních aktivit několika operačních programů. Kontrolovány byly i Operační programy Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jejichž řídicím orgánem je MŠMT.  

6.12.2016 14:16:33 | petr.janousek | Celý článek
 

Zaměstnanci OP VK se stěhují do nových prostor

Zaměstnanci sekce řízení operačních programů MŠMT budou od ledna 2016 sídlit v prostorách budovy Harfa Office Park ve Vysočanech.

 
15.12.2015 8:34:50 | jiri.mikes | Celý článek
 

Výsledky Soutěže o nejlépe hodnocený produkt OP VK

Dne 17. září 2015 vyhlásil Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Soutěž o nejlépe hodnocený produkt OP VK ve snaze poukázat na postupně naplňovanou veřejnou Databázi výstupů a množství kvalitních vzdělávacích materiálů, které vznikly v projektech podpořených z tohoto operačního programu. Uzávěrka soutěže byla na základě objektivních důvodů prodloužena do 7. prosince 2015, v tuto chvíli již tedy známe absolutní vítěze.

10.12.2015 17:26:08 | jiri.mikes | Celý článek
 

Prodloužení uzávěrky Soutěže o nejlépe hodnocený produkt OP VK

S ohledem na skutečnost, že v průběhu soutěže došlo k několikadennímu výpadku aplikačního serveru způsobeného technickými problémy, se Řídicí orgán OP VK rozhodl vyhovět podnětům od některých soutěžících a ve snaze umožnit rovné podmínky prodlouží původní termín uzávěrky soutěže stanovený na 30. 11. 2015 o jeden týden. Následně budou vyhlášeny výsledky. 

30.11.2015 9:38:00 | jiri.mikes | Celý článek
 

TALIS 2013: Videohodiny a doplňkové materiály k lesson study

Česká školní inspekce v rámci projektu Kompetence III a pilotního ověřování vzdělávací aktivity typu tzv. lesson study v České republice připravila ve spolupráci s několika týmy složených z didaktika – odborníka z vysoké školy – a učitelů základní školy doplňkové materiály, které dalším učitelům umožní v malých skupinách vlastními silami zorganizovat pozorování, dokumentování a společnou reflexi vlastních vyučovacích hodin a pomohou realizovat přístupy obdobné japonské lesson study. Součástí materiálů jsou i natočené vyučovací hodiny matematiky, které mohou být inspirací pro využití této metody v praxi.

30.11.2015 8:58:51 | jiri.mikes | Celý článek
 

Důležité upozornění pro příjemce z Výzvy 56

AKTUALIZACE: S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci v Evropě vydal Řídicí orgán OP VK výjimku pro projekty z výzvy č. 56, která umožňuje snížení počtu žáků podpořených v rámci šablony č. 4 tak, aby v projektech, kde došlo alespoň k částečnému naplnění původně stanoveného počtu, mohla být tato šablona považována za úspěšně realizovanou. Dalším opatřením v této souvislosti je i výjimka umožňující změnu cílové země zahraničních pobytů žáků a zahraničních jazykových kurzů pro učitele (šablona č. 2 a 4).  

18.11.2015 12:30:36 - aktualizováno 26.11.2015 13:40:34 | jiri.mikes | Celý článek
 

Přehlídka propagačních spotů OP VK

Přehlídka všech natočených propagačních spotů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci závěrečné mediální kampaně.

9.11.2015 13:42:14 | jiri.mikes | Celý článek
 
1 2 3 4 ... 10 11 další
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load