1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Žadatel – Aktuality

Chyba při rozesílání novinek – výzva v oblasti podpory 1.4 neaktuální

Redakce portálu OP VK se touto cestou omlouvá všem uživatelům tohoto webu za nedopatření v systému hlášení novinek a rozeslání neaktuální informace k výzvě v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. O novou výzvu se v tuto chvíli nejedná.

4.3.2015 12:02:08 | jiri.mikes | Celý článek
 

Změna v registračních údajích v Databázi výstupů projektů OP VK

ŘO informuje o změně v  údajích uváděných v registračním formuláři Databáze výstupů projektů OP VK.

13.1.2015 10:39:23 - aktualizováno 13.1.2015 10:47:19 | příspěvků: 4 | sarka.glatzelova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

4.4.2014 12:29:32 - aktualizováno 3.9.2014 10:49:08 | petra.horakova | Celý článek
 

Informace o spuštění Databáze výstupů projektů OP VK

Začátkem července 2014 byla v ostrém provozu spuštěna nová Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).  

1.9.2014 9:19:05 - aktualizováno 1.9.2014 9:19:06 | sarka.glatzelova | Celý článek
 

Seznam doporučených projektů výzvy č. 51

Seznam projektů doporučených k realizaci byl paní náměstkyní ministra pro řízení operačních programů Petrou Bartákovou, MSc. podepsán dne 11. 8. 2014. Výdaje vzniklé od tohoto data je možné považovat za způsobilé. 

12.8.2014 13:42:53 | petra.horakova | Celý článek
 

Seznam doporučených projektů výzvy č. 55

Seznam projektů doporučených k realizaci byl paní náměstkyní ministra pro řízení operačních programů Petrou Bartákovou, MSc. podepsán dne 11. 8. 2014. Výdaje vzniklé od tohoto data je možné považovat za způsobilé. 

12.8.2014 13:20:53 | petra.horakova | Celý článek
 

Seznam doporučených projektů výzvy č. 54

Seznam projektů doporučených k realizaci byl paní náměstkyní ministra pro řízení operačních programů Petrou Bartákovou, MSc. podepsán dne 11. 8. 2014. Výdaje vzniklé od tohoto data je možné považovat za způsobilé.

12.8.2014 13:19:08 | petra.horakova | Celý článek
 

Seznam doporučených projektů výzvy č. 53

Seznam projektů doporučených k realizaci byl paní náměstkyní ministra pro řízení operačních programů Petrou Bartákovou, MSc. podepsán dne 25. července 2014. Výdaje vzniklé od tohoto data je možné považovat za způsobilé.

 
28.7.2014 14:13:11 | sarka.glatzelova | Celý článek
 

Seznam doporučených projektů výzvy č. 50

Seznam projektů doporučených k realizaci byl paní náměstkyní ministra pro řízení operačních programů Petrou Bartákovou, MSc. podepsán dne 23. června 2014. Výdaje vzniklé od tohoto data je možné považovat za způsobilé.

23.6.2014 13:03:26 | petra.horakova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výzva je zaměřena na oblast inkluze. Cílem je mimo jiné vytvoření systému ověřování úrovně vědomostí a dovedností školských pracovníků v primární prevenci rizikového chování či podpora těch obcí, které odstranily možnou selektivnost vzdělávací sítě. Výzva bude ukončena 10. ledna 2014 ve 13:00 hod. 

6.11.2013 - aktualizováno 30.4.2014 8:18:25 | petra.horakova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load