1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Žadatel – Aktuality

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. 

4.4.2014 12:35:20 - aktualizováno 29.4.2014 14:39:30 | petra.horakova | Celý článek
 

MŠMT podpoří cizojazyčnou výuku a vzdělávání pedagogů v ICT

Praha, 4. dubna 2014 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí individuálních projektů na podporu výuky cizích jazyků ve školách a vzdělávání pedagogů v oblasti ICT (informačních a komunikačních technologií) z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Celkem je na obě výzvy vyčleněno 840 milionů korun. 

4.4.2014 18:33:25 | příspěvků: 0 | jiri.mikes | Celý článek
 

MŠMT bude z prostředků EU podporovat zdravý životní styl ve školách a odborné vzdělávání

Ministerstvo školství vyhlašuje dvě výzvy financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a zaměřené na podporu metod vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a na rozvoj podnikatelských dovedností žáků základních a středních škol. V rámci obou výzev je pro projekty škol připraveno celkem 550 milionů korun. 

1.4.2014 8:08:20 | příspěvků: 0 | petra.horakova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem výzvy je podpořit navázání nových partnerství škol a zaměstnavatelů pro účely realizace praktického vyučování nebo podpořit aktivity, jako jsou studentské minipodniky, fiktivní/reálné firmy či střediska vlastní odborné praxe.

31.3.2014 16:47:34 | petra.horakova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílem výzvy je podpořit aktivity vedoucích k implementaci změn, které byly provedeny v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a následně i ve školních vzdělávacích programech do výuky na základních školách a inovaci těchto témat ve výuce na středních školách. Jedná se o témata zdravý životní styl a dopravní výchova. Dále je výzva zaměřena na podporu zavádění nástrojů primární prevence, jejich evaluaci a tvorbu dalších nástrojů primární prevence v souladu s RVP ZV.

31.3.2014 16:41:16 | petra.horakova | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 6

OP VK

V příloze naleznete šesté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který připravila sekce Řízení OP VK ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace MŠMT.

16.1.2014 10:45:29 | hynek.jordan | Celý článek
 

Příručka pro žadatele OP VK verze 10, platná od 1. 1. 2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán OP VK vydává 10. verzi Příručky pro žadatele platnou od 1. 1. 2014. 

30.12.2013 10:13:19 | petra.horakova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.3 – Další Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Výzva je zaměřena zejména na učitele mateřských škol ve vztahu k jejich profesnímu a osobnostnímu rozvoji. Výzva bude ukončena 10. ledna 2014 ve 13:00 hod.

6.11.2013 | petra.horakova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva je zaměřena na podporu realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení, spolupráci institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje a rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Výzva bude ukončena 10. ledna 2014 ve 13:00 hod.  

6.11.2013 | petra.horakova | Celý článek
 

Změny v Zákoně o veřejných zakázkách

Řídicí orgán OP VK upozorňuje žadatele a příjemce finanční podpory z OP VK na změny v Zákoně o veřejných zakázkách, platné od začátku letošního roku.

12.1.2012 11:01:52 | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load