1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Nově vyhlášené zakázky

V této záložce se zobrazují všechny veřejné zakázky vyhlášené v rámci OP VK, pouze po dobu trvání lhůty pro podávání nabídek.

Výzva k podání nabídek „Předměty publicity Jihočeského kraje pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

V rámci realizace TP OP VK Jihočeského kraje v oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3, Jihočeský kraj vyzývá k předložení nabídky na veřejnou zakázku dodávka předmětů publicity včetně přípravy a aplikace logolinku a dopravy do sídla zadavatele.

23.6.2010 8:06:35 - aktualizováno 2.7.2010 2:07:18 | supervisor | Celý článek
 

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku "Analýza faktorů ovlivňujících výsledky žáků ČR ve výzkumu TIMSS 2007"

V rámci realizace projektu Studie a analýzy OP VK , reg. č.  CZ.1.07/5.1.00/04.0047 vyhlašuje Odbor technické pomoci výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Analýza faktorů ovlivňujících výsledky žáků ČR ve výzkumu TIMSS 2007".

11.6.2010 1:06:15 - aktualizováno 16.5.2011 4:05:32 | supervisor | Celý článek
 

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Překlady dokumentů a tlumočení..."

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Překlady dokumentů a tlumočení pro potřeby orgánů OP VK a OP VaVpI".

19.3.2010 1:03:38 - aktualizováno 26.3.2010 6:03:10 | supervisor | Celý článek
 

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na službu zadávanou v otevřeném zadávacím řízení „Překlady a tlumočení...

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na službu zadávanou v otevřeném zadávacím řízení   „ Překlady a tlumočení pro potřeby Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) na období 2009-2013 “

29.1.2010 11:01:45 - aktualizováno 2.6.2010 9:06:18 | supervisor | Celý článek
 

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Stanovení hodnot monitorovacích indikátorů"

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu "Stanovení hodnot vybraných monitorovacích indikátorů operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost".

18.1.2010 12:01:43 - aktualizováno 2.2.2010 9:02:45 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load