1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Metodické dopisy OP VK

Metodické dopisy, které vydává Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, upřesňují pravidla pro žadatele a příjemce.

Metodický dopis č. 20 - Pravidla pro využívání Zásobníku projektů pro Individuální projekty ostatní

Metodický dopis je určen implementační struktuře OP VK. Dopis č. 20.1 - Pravidla pro stanovení disponibilní alokace a pro využívání Zásobníku projektů pro Individuální projekty ostatní je určen implementační struktuře OP VK.

21.3.2013 2:03:06 | supervisor | Celý článek
 

Metodický dopis č. 18 – Metodika ukončování projektů OP VK

Dopis je pravidelně aktualizován.

25.11.2011 15:34:47 - aktualizováno 15.10.2013 10:34:40 | supervisor | Celý článek
 

Metodický dopis č. 13 - Realizace vzdělávacích aktivit v prioritní ose 3 v rámci Globálních grantů

Dopis je platný od 24. března 2010 a je zapracován do Prováděcího dokumentu OP VK, verze k 9. 6. 2010.

25.3.2010 11:03:30 - aktualizováno 16.9.2010 1:09:58 | supervisor | Celý článek
 

Metodický dopis č. 12 - Úprava postupu při používání prvků povinné publicity OP VK

Dopis je platný od 18. prosince 2009 a jeho obsah byl zapracován do Příručky pro příjemce, verze 4.

18.12.2009 11:12:36 - aktualizováno 16.9.2010 1:09:36 | supervisor | Celý článek
 

Metodický dopis č. 10 Pravidla poskytování veřejné podpory

Metodický dopis č. 10  je určen implementační struktuře OP VK a od 5. verze Příručky pro administraci GG a GP je její součástí.

Metodický dopis č. 10.2 je určen implementační struktuře OP VK.

18.2.2010 12:02:02 - aktualizováno 10.8.2011 9:08:42 | supervisor | Celý článek
 

Metodický dopis č. 9 Pravidla a postupy pro jednání VK

Dopis je určen implementační struktuře OP VK.

18.2.2010 12:02:59 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load