1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Metodické dopisy OP VK

Metodické dopisy, které vydává Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, upřesňují pravidla pro žadatele a příjemce.

Metodický dopis č. 8 - Pravidla pro výpočet celkového bodového hodnocení projektů u IPo a GP

Metodický dopis č. 8 - Pravidla pro výpočet bodového hodnocení projektů u IPo a GP, platný od 4. února 2009. Dopis je platný pro projekty, které byly hodnoceny podle 4. verze Příručky pro věcné hodnocení a je zapracován do 5. verze Příručky. 

17.6.2009 5:06:41 - aktualizováno 18.2.2010 12:02:24 | supervisor | Celý článek
 

Metodický dopis č. 7 - Výklad kritérií přijatelnosti

Dopis je platný pro projekty, které byly tvořeny a hodnoceny podle 1.-5. verze Příručky pro žadatele. Je zapracován do 6. verze Příručky pro žadatele. 

1.6.2009 1:06:00 - aktualizováno 22.2.2010 1:02:29 | supervisor | Celý článek
 

Metodický dopis č. 6 Výklad některých aktivit v rámci prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání

Dopis je platný pro projekty, kterým byl vystaven právní akt před nabytím platnosti Prováděcího dokumentu verze k 6. 11. 2009.

17.12.2008 11:12:03 - aktualizováno 18.2.2010 12:02:01 | supervisor | Celý článek
 

Metodický dopis č. 5 Režijní náklady OP VK

Dopis je platný pro projekty, které jsou realizovány podle Příručky pro příjemce (PpP) finanční pomoci z OP VK verze 2 a 1. Pro projekty realizované podle PpP 3 je zapracován do PpP 3.

17.9.2008 5:09:20 - aktualizováno 18.2.2010 12:02:46 | katerina.mihalikova | Celý článek
 

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Dopis je pravidelně aktualizován.

1.6.2009 1:06:00 - aktualizováno 6.2.2013 4:02:43 | supervisor | Celý článek
 

Metodický dopis č. 3 Specifika projektů TP OP VK

Metodický dopis č. 3 Specifika projektů TP OP VK je určen implementační struktuře OP VK.

18.2.2009 2:02:42 - aktualizováno 18.2.2010 12:02:17 | supervisor | Celý článek
 

Metodický dopis č. 2 Metodika IPn

Metodický dopis č. 2 Metodika individuálních projektů národních. Je určen projektům IPn započatým před 30. 10. 2009. 

18.2.2009 2:02:53 - aktualizováno 18.2.2010 12:02:57 | supervisor | Celý článek
 

Metodický dopis č. 1 Tvorba ŠVP a OP VK

Metodický dopis č. 1 Tvorba školních vzdělávacích programů a Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, platný od 9. dubna 2008. Dopis je platný pro projekty, kterým byl vystaven právní akt před nabytím platnosti Prováděcího dokumentu verze k 6. 11. 2009.

26.6.2008 1:06:52 - aktualizováno 18.2.2010 12:02:34 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load