1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výstupy z odborných diskuzí IPn

Výstupy z odborných diskuzí realizovaných pro představení připravovaných individuálních projektů národních Ministerstvem školsví, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s partnery připravovaných projektů.

Výstup z odborné diskuse k projektovým záměrům IPn "K2", "SPORT" a "Brána do světa E-learningu" (datum konání 29. 12. 2011 v Praze)

Kulatý stůl se uskutečnil dne 29.12.2011 v prostorách MŠMT, Karmelitská 7, Praha.

16.1.2012 11:01:52 | supervisor | Celý článek
 

Výstup z odborné diskuse k projektovým záměrům IPn "Projekt 3D" a "DV TECH" (datum konání 10. 1. 2012 v Praze)

Dne 10.1.2012 v zasedací místnosti C081, MŠMT, Karmelitská 7, 1118 12 Praha 1 od 13.00 hod. proběhla odborná diskuze k projektovým záměrům připravovaných Individuálních projektů národních „Projekt 3D – Zdravý a bezpečný občan: Zvyšování protidrogové gramotnosti občanů ČR“ a „Vytvoření a podpora regionálního systému dalšího vzdělávání v oblasti moderních technologií využitelných ve výrobě – DV TECH”, které budou předloženy v rámci výzev 36 a 38 v oblasti podpory 3.1 resp. 3.2 OP VK.

16.1.2012 10:01:05 | supervisor | Celý článek
 

Výstup z odborné diskuse k projektovému záměru IPn OP VK "IDV - CEKOS" (datum konání 15. 11. 2011 v Praze)

Dne 15.11.2011 v zasedací místnosti budovy Corso IIa, MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 od 13.00 hod. do 16.00 hod proběhla odborná diskuze k projektovému záměru připravovaného Individuálního projektu národního „Individuální další vzdělávání - Cesta ke konkurenceschopnosti občana ve společnosti (IDV - CEKOS)“, který bude předložen v rámci výzvy 38 v oblasti podpory 3.1 OP VK.

23.11.2011 2:11:15 | supervisor | Celý článek
 

Výstup z odborné diskuse IPn Stáže ve firmách (datum konání 18. 10. 2011 v Praze)

Kulatý stůl se uskutečnil 18.10.2011 od 10. hod v prostorách MPSV, NaPoříčním právu 1/376, Praha 2.

27.10.2011 8:10:33 | supervisor | Celý článek
 

Výstup z odborné diskuse IPn Rozvoj a metodická podpora Poradenských služeb RAMPS VIP III (datum konání 11. 7. 2011 v Praze)

Kulatý stůl se uskutečnil 11.7.2011 od 9. hodin v prostorách MŠMT, Karmelitská 7, Praha.

23.7.2011 8:07:50 | supervisor | Celý článek
 

Výstup z odborné diskuze k projektovému záměru IPn Podpora technického a přírodovědného vzdělávání (datum konání 19. 7. 2011 v Praze)

Kulatý stůl se konal dne 19. 7. 2011 od 10:00. Místo konání: budova MŠMT, Karmelitská 7 Praha 1, zasedací místnost C081.

22.7.2011 1:07:55 | supervisor | Celý článek
 

Výstup z odborné diskuze k projektovému záměru IPn OP VK Systém inkluzívního vzdělávání v ČR (datum konání 4. 7. 2011 v Praze)

Kulatý stůl se konal dne 4. 7. 2011, 9:30 - 11:00 hodin. Místo konání : Krajské pracoviště pro Prahu a Středočeský kraj NIDV, Staropramenná 17, Praha 5 - Smíchov. 

15.7.2011 2:07:54 | supervisor | Celý článek
 

Výstup z odborné diskuze k projektovému záměru IPn Nová závěrečná zkouška 2 (datum konání 28. června 2011 v Praze)

Dne 28. června 2011 proběhla v budově „C“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 7, 118 12 Praha 1 kulatý stůl k IPn Nová závěrečná zkouška 2.

12.7.2011 9:07:08 | supervisor | Celý článek
 

Výstup z odborné diskuze k projektovému záměru IPn Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (datum konání 30. 6. 2011 v Praze)

Dne 30. 6. 2011 od 10 hod. proběhla ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT, Karmelitská 8, Praha 1 odborná diskuze k projektovému záměru IPn.

12.7.2011 1:07:25 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load