1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výstupy z odborných diskuzí IPn

Výstupy z odborných diskuzí realizovaných pro představení připravovaných individuálních projektů národních Ministerstvem školsví, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s partnery připravovaných projektů.

Výstup z odborné diskuze k projektovému záměru IPn Transformace VOŠ (datum konání 23. června 2011 v Praze)

Dne 23. 7. 2011 proběhla na Vysoké škole ekonomické v Praze, v posluchárně R209 odborná diskuze k projektovému záměru připravovaného Individuálního projektu národního Transformace VOŠ.

30.6.2011 1:06:45 | supervisor | Celý článek
 

Výstup z odborné diskuze k projektovému záměru IPn Kariérní systém (datum konání 17. června 2011 v Praze)

Dne 17. června 2011 proběhla v prostorách Pedagogické fakulty UK odborná diskuze k projektovému záměru připravovaného Individuálního projektu národního Kariérní systém, který bude předložen v rámci výzvy v oblasti podpory 4.1 Systémový rámec celoživotního učení - prioritní osa 4a Systémový rámec celoživotního učení (cíl Konvergence)a 4b Systémový rámec celoživotního učení (cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost).

28.6.2011 8:06:50 | supervisor | Celý článek
 

Výstup z odborné diskuze k projektovým záměrům IPn (datum konání 20. června v Praze)

Dne 20. června 2011 proběhla v prostorách MŠMT odborná diskuze k projektovým záměrům připravovaných Individuálních projektů národních, které budou předloženy v rámci plánované výzvy v oblasti podpory 3.2 OP VK - Podpora nabídky další vzdělávání. 

22.6.2011 1:06:47 | supervisor | Celý článek
 

Výstup z odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (datum konání 29. července v Praze)

Dne 29. červenceproběhla odborná diskuze k projektovému záměru MŠMT, který bude realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost.  

4.8.2010 11:08:00 | supervisor | Celý článek
 

Výstup z odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (datum konání 18. června v Opavě a 1. července 2009 v Brně)

Dne 18. června a 1. července  proběhla odborná diskuze k projektovému záměru MŠMT, který bude realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost.

14.9.2009 1:09:37 - aktualizováno 21.9.2009 8:09:06 | supervisor | Celý článek
 

Výstup z odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (datum konání 8. dubna 2009)

Ve středu 8. dubna se na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy uskutečnilo projednávání další trojice projektů spolufinancovaných z prostředků Evropského sociálního fondu – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Veřejné projednání u tzv. kulatého stolu je standardní součástí připomínkového a schvalovacího procesu všech projektů. Projekty spolufinancované z prostředků EU jsou jednou z priorit ministerstva v tomto období.

14.4.2009 2:04:18 - aktualizováno 29.4.2009 12:04:38 | supervisor | Celý článek
 

Výstup z odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (datum konání 23. prosince 2008)

Dne 23. prosince proběhla odborná diskuze k projektovým záměrům MŠMT, které budou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost.

8.1.2009 3:01:06 | supervisor | Celý článek
 

Výstup z odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (datum konání 4. prosince 2008)

Dne 4. prosince proběhla odborná diskuze k projektovému záměru MŠMT, který bude realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost.

11.12.2008 2:12:14 - aktualizováno 12.12.2008 9:12:22 | supervisor | Celý článek
 

Výstupy z „Kulatého stolu" veřejné projednání IPn v rámci OP VK - 24. září 2008

V souvislosti s čerpáním finančních prostředků z fondů Evropské unie, konkrétně Evropského sociálního fondu, proběhla dne 24. září 2008 v prostorách MŠMT veřejná diskuse za účasti zástupců MŠMT, vysokých škol, profesních svazů a širší veřejnosti na téma Individuální projekty národní (IPn), které bude realizovat ministerstvo školství, resp., skupina pro výzkum a vysoké školství.

6.10.2008 8:10:00 - aktualizováno 3.11.2008 10:11:20 | supervisor | Celý článek
 

Výstup z odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP VK - 8. září 2008

Dne 8. září proběhla odborná diskuze k projektovým záměrům MŠMT, které budou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost.

24.9.2008 12:09:49 - aktualizováno 3.11.2008 10:11:47 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load