1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výstupy z odborných diskuzí IPn

Výstupy z odborných diskuzí realizovaných pro představení připravovaných individuálních projektů národních Ministerstvem školsví, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s partnery připravovaných projektů.

Výstup z odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP VK - 28. srpna 2008

Dne 28. srpna proběhla odborná diskuze k projektovým záměrům MŠMT, které budou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost.

11.9.2008 3:09:45 - aktualizováno 3.11.2008 10:11:35 | supervisor | Celý článek
 

Výstup z odborné diskuze realizované MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – červenec 2008

Prvního července tohoto roku proběhlo vypořádání připomínek k osmi individuálním projektům národním, které byly v průběhu ledna - května 2008 představeny na odborných diskuzích. Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky, které by měly být financovány z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, měla jak odborná, tak i laická veřejnost.
15.7.2008 2:07:17 - aktualizováno 16.7.2008 3:07:12 | supervisor | Celý článek
 

Odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – duben 2008

V měsíci dubnu toho to roku proběhl třetí cyklus odborných diskuzí k projektovým záměrům MŠMT, které budou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost.
20.6.2008 11:06:23 | supervisor | Celý článek
 

Odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – březen 2008

Během března 2008 proběhl druhý cyklus odborných diskuzí k projektovým záměrům MŠMT, které budou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost.
20.6.2008 10:06:46 | supervisor | Celý článek
 

Odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – květen 2008

V měsíci květnu tohoto roku proběhl čtvrtý cyklus odborných diskuzí k projektovým záměrům MŠMT, které budou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost.
20.6.2008 3:06:17 | supervisor | Celý článek
 

1 Výstup z odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Během ledna 2008 proběhl první cyklus odborných diskuzí k projektovým záměrům MŠMT, které budou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost. Největší zájem vzbudily projekty Metodika II a  Autoevaluace I, II.

4.2.2008 3:02:35 - aktualizováno 18.2.2009 3:02:07 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load