1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Individuální projekty ostatní (IPo)

Individuální projekty ostatní jsou zaměřeny na rozvoj národních politik a programů a na jejich modernizaci nebo pokrývají specifickou oblast, která má nadregionální, případně regionální charakter. Níže jsou pro ukázku uvedeny některé realizované projekty. Na základě těchto krátkých prezentací je možné si udělat představu o obsahu a možném zaměření projektů.

Formulář - prezentace projektu OP VK ikona souboruPrezentace projektu IPo 
 

Organon - Learning Management System pro výuku logiky

Prezentace projektu Západočeské univerzity v Plzni

10.9.2009 6:09:22 | supervisor | Celý článek
 

Technologické a ekonomické kompetence pro Evropský výzkumný prostor

Prezentace projektu Technické univerzity v Liberci ve spolupráci s partnery

14.8.2009 5:08:56 | supervisor | Celý článek
 

Do školy včas bez odkladu školní docházky

Prezentace projektu Vzdělávacího centra Podkrušnohoří

14.8.2009 5:08:19 | supervisor | Celý článek
 

Rozvoj výzkumu a vývoje na Ekonomické fakultě JČU

Prezentace projektu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

31.7.2009 5:07:32 | supervisor | Celý článek
 

Modulový systém dalšího vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji

Prezentace projektu Ostravské univerzity v Ostravě

25.6.2009 6:06:39 | supervisor | Celý článek
 

Inovace Výchovné dramatiky Neslyšících v rámci studijního programu Dramatická umění

Prezentace projektu Divadelní fakulty JAMU, Brno

25.6.2009 6:06:34 | supervisor | Celý článek
 

Inovace studijního programu Hudební umění Hudební fakulty JAMU

Prezentace projektu JAMU: Inovace studijního programu Hudební umění Hudební fakulty JAMU

21.5.2009 12:05:10 | supervisor | Celý článek
 

Vyrovnávací kurz IT kompetencí pro studenty 1. ročníku PřF UJEP

Prezentace projektu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně - Vyrovnávací kurz IT kompetencí pro studenty 1. ročníku PřF UJEP

21.5.2009 1:05:19 | supervisor | Celý článek
 

Formulář - prezentace projektu OP VK

Pro zájemce, kteří chtějí prezentovat svůj realizovaný projekt na stránkách ŘO OP VK, je k dispozici následující formulář.

20.2.2009 3:02:51 - aktualizováno 9.3.2010 12:03:10 | supervisor | Celý článek
 
předchozí 1 ... 10 ... 17 18 19 20
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load