1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Individuální projekty ostatní (IPo)

Individuální projekty ostatní jsou zaměřeny na rozvoj národních politik a programů a na jejich modernizaci nebo pokrývají specifickou oblast, která má nadregionální, případně regionální charakter. Níže jsou pro ukázku uvedeny některé realizované projekty. Na základě těchto krátkých prezentací je možné si udělat představu o obsahu a možném zaměření projektů.

Formulář - prezentace projektu OP VK ikona souboruPrezentace projektu IPo 
 

Inovace a modernizace vzdělávacích programů VOŠ

Prezentace projektu Vyšší odborné školy ekonomické, sociální, zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Most.

16.1.2013 11:01:35 | supervisor | Celý článek
 

Lidské zdroje pro neurovědní výzkum v Královehradeckém a Ústeckém kraji

Prezentace projektu Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

15.1.2013 12:01:15 | supervisor | Celý článek
 

Nevědomost ubližuje, znalost pomáhá

Prezentace projektu APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

15.1.2013 11:01:43 | supervisor | Celý článek
 

Sociální determinanty zdraví u sociálně a zdravotně znevýhodněných a jiných skupin populace

Prezentace projektu Univerzity Palackého v Olomouci.

15.1.2013 2:01:45 | supervisor | Celý článek
 

Multidisciplinární tým pro výzkum a aplikace tepelných procesů

Prezentace projektu Vysokého učení technického v Brně - Fakulty strojního inženýrství

5.12.2012 11:12:42 | supervisor | Celý článek
 

VOŠ pro praxi

Prezentace projektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické Olomouc

4.12.2012 11:12:22 | supervisor | Celý článek
 

ICRC Human Bridge - podpora studijních pobytů českých vědců v zahraničí III: Inkubátor mladých talentů

Prezentace projektu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

4.12.2012 11:12:08 | supervisor | Celý článek
 

Inovace VP a zkvalitnění vazeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi

Prezentace projektu Vyšší odborné školy a Střední školy Varnsdorf

4.12.2012 11:12:06 | supervisor | Celý článek
 

Otevřená univerzita

Prezentace projektu Technické univerzity v Liberci

4.12.2012 11:12:52 | supervisor | Celý článek
 

Vzdělávání veřejnosti o zdravém životním stylu na vědecky podložených faktech

Prezentace projektu Univerzity Karlovy v Praze

4.12.2012 1:12:08 | supervisor | Celý článek
 
předchozí 1 2 3 4 5 6 7 ... 10 ... ... 20 další
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load