1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Semináře

Materiály ke stažení ze Semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvy č. 29 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání

Materiály ke stažení ze Semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvy č. 29 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání ze dne 11.10.2011.

13.10.2011 3:10:22 | supervisor | Celý článek
 

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvě č. 32 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k  výzvěč. 32 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání, který proběhne dne 7. října 2011.

4.2.2014 14:12:28 | supervisor | Celý článek
 

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvy č. 29 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k  výzvy č. 29 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání, který proběhne dne 11. října 2011.

4.2.2014 14:12:37 | supervisor | Celý článek
 

Materiály ke stažení ze Semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvy č. 32 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání

Materiály ke stažení ze Semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvy č. 32 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání ze dne 7.10.2011.

10.10.2011 9:10:35 | supervisor | Celý článek
 

Materiály ke stažení ze seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvě č. 30, oblast podpory 2.3, Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, který se konal dne 5. 10. 2011.

Materiály ke stažení ze seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvě č. 30, oblast podpory 2.3, Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, který se konal dne 5. 10. 2011 v budově Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, velký konferenční sál 4. patro

6.10.2011 8:10:15 | supervisor | Celý článek
 

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k vyhlášené výzvy č. 30 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k vyhlášené výzvy č. 30 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji zaměřené na podporu vytváření kvalitních týmů výzkumu a vývoje a podporu intersektorální mobility, který se bude konat dne 5. 10. 2011.

4.2.2014 14:12:12 | supervisor | Celý článek
 

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvy č. 32 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k  výzvy č. 32 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.1 – Vyšší odborné vzdělávání, který proběhne dne 4. října 2011.

4.2.2014 14:12:31 | supervisor | Celý článek
 

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k vyhlášené výzvě pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 3 – Další vzdělávání, oblasti podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k vyhlášené výzvě pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 3 – Další vzdělávání, oblasti podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání, který se bude konat dne 16. 9. 2011.

4.2.2014 14:12:41 | supervisor | Celý článek
 

Materiály ke stažení ze Seminářů pro žadatele finanční podpory z OP VK, výzvy 37, OP 3.1, které se konaly ve dnech 14.9. a 16.9.2011

Materiály ke stažení ze Seminářů pro žadatele finanční podpory z OP VK, výzvy 37, OP 3.1, které se konaly ve dnech 14.9. a 16.9.2011

 

16.9.2011 2:09:45 - aktualizováno 27.9.2011 10:09:04 | supervisor | Celý článek
 

POZOR ZMĚNA TERMÍNU Semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK EU peníze středním školám, oblast podpory 1.5 - Brno

POZOR ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ SEMINÁŘE PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK, OBLAST PODPORY 1.5.

NA SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE ZNOVU ZAREGISTROVAT! 

Z důvodu plánované stávky dopravců bohužel musíme přesunout termín konání semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK, oblast podpory 1.5.

Nový termín semináře je naplánován na 20.6.2011, místo a čas zůstávají stejné.

 

 

 

4.2.2014 14:13:01 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load