1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzvy IPo

Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání Prioritní osy 2 OP VK

MŠMT vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních v rámci OP VK, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, a to pro oblast

podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání.

19.5.2008 2:05:01 - aktualizováno 11.5.2009 8:05:02 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva je zaměřena na investiční a metodickou podporu přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách v krajích ČR, mimo hl. m. Prahy a bude ukončena 3. května 2013 ve 13:00 hod.

28.2.2013 2:02:41 - aktualizováno 5.3.2013 12:03:39 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

4.10.2012 8:10:00 - aktualizováno 8.11.2012 11:11:13 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

28.3.2012 3:03:32 - aktualizováno 19.6.2012 1:06:50 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

25.7.2011 3:07:53 - aktualizováno 10.11.2011 1:11:57 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 3 Další vzdělávání, Oblast podpory 3.1 Individuální další vzdělávání.

20.7.2011 10:07:21 - aktualizováno 1.11.2011 12:11:26 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load