1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzvy IPo

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.5  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.

17.6.2011 12:06:26 - aktualizováno 9.12.2011 10:12:50 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání (Prioritní osa 2)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání. 

19.4.2011 3:04:25 - aktualizováno 30.11.2011 3:11:28 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě (Prioritní osa 2)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě. 

18.4.2011 3:04:19 - aktualizováno 30.11.2011 3:11:19 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení průběžné výzvy Individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje průběžnou výzvu k předkládání Individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.  

28.3.2011 10:03:39 - aktualizováno 30.11.2011 3:11:17 | supervisor | Celý článek
 

5. výzva k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (Prioritní osa 2)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán OP VK, vyhlašuje 5. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 2, Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání.

15.3.2011 10:03:00 - aktualizováno 30.11.2011 3:11:44 | supervisor | Celý článek
 

3. výzva k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Prioritní osa 1)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vyhlašuje 3. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 1, Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

25.1.2011 7:01:29 - aktualizováno 3.2.2011 9:02:47 | supervisor | Celý článek
 

4. výzva k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (Prioritní osa 2)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vyhlašuje 4. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 2, Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání.

11.1.2011 4:01:00 - aktualizováno 13.10.2011 11:10:10 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy Individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje kolovou výzvu k předkládání Individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 1. Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. 

14.12.2010 5:12:00 - aktualizováno 4.1.2011 10:01:02 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení průběžné výzvy Individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje průběžnou výzvu k předkládání Individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji.

7.6.2010 9:06:00 - aktualizováno 22.8.2011 9:08:21 | supervisor | Celý článek
 

3. výzva k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě (Prioritní osa 2)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vyhlašuje 3. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 2, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě.  

26.4.2010 4:04:34 - aktualizováno 28.7.2010 8:07:13 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load