1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výzvy IPo

3. výzva k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (Prioritní osa 2)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vyhlašuje 3. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 2, Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání.  

29.3.2010 10:03:18 - aktualizováno 18.5.2010 3:05:49 | supervisor | Celý článek
 

3. výzva k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (Prioritní osa 1)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vyhlašuje 3. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo), Prioritní osy 1, Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.  

29.3.2010 9:03:37 - aktualizováno 21.9.2011 12:09:36 | supervisor | Celý článek
 

Výzva OP 1.4

Zde naleznete text výzvy a její přílohy. 

Průběžná výzva k předkládání projektových žádostí pro oblast podpory 1.4 byla vyhlášena 18. 5. 2010 a potrvá do vyčerpání celkové alokace stanovené pro oblast podpory 1.4, tedy částky 4,5 mld. Kč, nejpozději však do 20. prosince 2012. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohly podat a dotaci získat všechny základní školy se sídlem mimo hlavní město Praha. 

2.3.2015 11:20:21 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě (Prioritní osa 2) - podpora zavedení metody full cost

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje specifickou výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních v rámci Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě. 

21.12.2009 2:12:50 - aktualizováno 12.4.2011 2:04:17 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení 2. výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (Prioritní osa 2)

MŠMT vyhlašuje 2. výzvu k předkládání individuálních projektů ostatních (IPo) v rámci OP VK, Prioritní osy 2, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání. Součástí příloh je i přehled změn v názvech indikátorů, upřesnění věcných otázek a doplňující výklad k metodice nepřímých nákladů. 

8.6.2009 4:06:29 - aktualizováno 24.8.2009 9:08:58 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení 2. výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání (Prioritní osa 1)

MŠMT vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních (IPo) v rámci OP VK, Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání,  oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. 

 

UPOZORNĚNÍ: výzva 1.1 byla prodloužena do 28.srpna 2009.

20.5.2009 10:05:47 - aktualizováno 6.8.2009 1:08:35 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Prioritní osa 1)

MŠMT vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních (IPo) v rámci OP VK, Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání,  oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

20.5.2009 10:05:00 - aktualizováno 7.7.2009 8:07:33 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (Prioritní osa 1)

MŠMT vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních (IPo) v rámci OP VK, Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání,  oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 

20.5.2009 9:05:30 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy IPo - oblast podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání

MŠMT vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních (IPo) v rámci OP VK, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.1 Vyšší odborné vzdělávání.

14.4.2009 1:04:48 - aktualizováno 6.5.2009 6:05:04 | supervisor | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy IPo - oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě

MŠMT vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních (IPo) v rámci OP VK, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě.

2.2.2009 2:02:20 - aktualizováno 25.5.2009 3:05:01 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load