1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Prováděcí dokument OP VK

Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost vydává Prováděcí dokument OP VK.

Prováděcí dokument OP VK (verze k 9.12.2008)

Dne 9. prosince 2008 byla Monitorovacím výborem OP VK schválena revidovaná podoba Prováděcího dokumnetu OP VK. Aktuální verze je zveřejněna níže.

12.12.2008 2:12:09 - aktualizováno 17.2.2009 5:02:33 | supervisor | Celý článek
 

Prováděcí dokument OP VK (verze k 7. 12. 2007)

Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost navazuje na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který byl Evropskou komisí schválen dne 12. října 2007. Tento dokument byl vypracován v souladu s metodickým podkladem Ministerstva pro místní rozvoj pro zpracování priorit operačních programů pro období 2007 - 2013 a rozpracovává úroveň oblastí podpory, které v kontextu programu slouží jako nástroje pro dosažení cílů prioritních os a ve vztahu k příjemcům mají povahu realizačních programů (nejnižší úroveň operačního programu).

Dne 6. prosince 2007 byl prováděcí dokument OP VK schválen Monitorovacím výborem OP VK.

 

29.1.2010 11:01:12 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load