1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vaše projekty - cyklus seminářů pro realizátory

Seznamte se s výstupy z cyklu seminářů: „Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK", v rámci kterých jsou podle jednotlivých témat prezentovány IPo. 

Seminář výměny zkušeností s realizací projektů v OP VK, téma: Zdravý životní styl a dopravní výchova

Dne 16. června 2015 proběhl Seminář k výměně zkušeností s realizací projektů v OP VK na téma „Rozšíření spektra forem a metod vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy pro žáky základních a středních škol – výzva 53“.  Seminář se konal na MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8. 

9.7.2015 16:41:07 | jiri.mikes | Celý článek
 

Seminář výměny zkušeností s realizací projektů v OP VK - oblast podpory 1.2

Dne 12. května 2015 proběhl seminář výměny zkušeností s realizací projektů v OP VK na téma: Obce, které realizovaly odstranění selektivnosti vzdělávací sítě. Prezentace výstupů projektů z oblasti podpory 1.2 (47. výzva) se konala na MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 a zúčastnili se jí zástupci příjemců z měst Krnov, Choceň, Jirkov, Žlutice a Vejprty.

29.5.2015 14:19:04 | Bc. Veronika Šefl, DiS. | Celý článek
 

Výstupy projektů z oblasti podpory 1.1 a 1.3, téma: matematika

Dne 24. března 2015, proběhl Seminář výměny zkušeností s realizací projektů v OP VK, tentokrát na téma: Matematika.  Prezentace výstupů projektů z oblasti podpory 1.1. a 1.3. Seminář se konal na MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8.

 
10.4.2015 9:13:22 | Bc. Veronika Šefl, DiS. | Celý článek
 

Výstupy projektů z oblasti podpory 1.1 na téma výzva č. 54

Dne 16. 4. 2015 se uskutečnil další z řady Seminářů výměny zkušeností s realizací projektů v OP VK, tentokrát na téma: výzvy č. 54 – Realizace praktického vyučování a Studentské minipodniky na ZŠ a SŠ. Seminář se konal na MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8.

 
20.5.2015 11:58:13 | Bc. Veronika Šefl, DiS. | Celý článek
 

Seminář výměny zkušeností s realizací projektů v OP VK - Obce s rozšířenou působností v roli realizátora projektů

Dne 17. 3 5015 proběhl Seminář výměny zkušeností s realizací projektů v OP VK. Tématem všech prezentovaných projektů byla podpora žáků základních škol ohrožených školním neúspěchem, síťování škol a dalších sociálních partnerů ovlivňující vzdělávání žáků a pilotní ověření tvorby lokální strategie rozvoje základního vzdělávání na území obcí s rozšířenou působností. Seminář se konal v prostorách MŠMT Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8.

29.4.2015 10:07:45 | Bc. Veronika Šefl, DiS. | Celý článek
 

Seminář výměny zkušeností s realizací projektů v OP VK, téma: Poradenství, podpora a asistenční služby pro děti a žáky se SVP

Dne 13. ledna 2015 proběhl Seminář výměny zkušeností s realizací projektů v OP VK, tentokrát na téma: Poradenství, podpora a asistenční služby pro děti a žáky se SVP. Seminář se konal na MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8.

13.3.2015 10:12:43 | sarka.glatzelova | Celý článek
 

Seminář výměny zkušeností s realizací projektů v OP VK

Dne 2. prosince 2014 proběhl Seminář výměny zkušeností s realizací projektů v OP VK na téma: Moderní dějiny. Prezentace výstupů projektů z oblasti podpory 1.1. Seminář se konal na MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8.

22.1.2015 10:50:43 | petr.janousek | Celý článek
 

Seminář výměna zkušeností s realizací projektů v OP VK, téma: Popularizace vědy a výzkumu v oblasti podpory 2.3

Dne 11. listopadu 2014 proběhl Seminář výměna zkušeností s realizací projektů v OP VK na téma: Popularizace vědy a výzkumu v oblasti podpory 2.3. Seminář se konal na MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8.

5.12.2014 13:36:39 | petra.horakova | Celý článek
 

Seminář výměna zkušeností s realizací projektů v OP VK, téma: Badatelské aktivity v oblasti podpory 1.1

Dne 25. září 2014, MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, proběhl Seminář výměna zkušeností s realizací projektů v OP VK, tentokrát na téma: Badatelské aktivity v oblasti podpory 1.1.

 
20.10.2014 8:26:26 | petra.horakova | Celý článek
 

Setkání příjemců z výzvy č. 44

Dne 22. dubna 2014, MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, proběhlo Setkání příjemců z výzvy  č. 44. Prezentace výstupů projektů z oblasti podpory 1.1

21.5.2014 9:47:27 | sarka.glatzelova | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load