1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vaše projekty - cyklus seminářů pro realizátory

Seznamte se s výstupy z cyklu seminářů: „Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK", v rámci kterých jsou podle jednotlivých témat prezentovány IPo. 

Cizí jazyky v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Seminář na téma cizí jazyky v projektech OP VK se uskutečnil v prostorách MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, dne 3. dubna 2013. 

17.10.2013 19:57:14 | petra.horakova | Celý článek
 

Projekty z oblasti 2.1 Vyšší odborné vzdělávání – netechnické obory

Seminář na téma projekty z oblasti 2.1 Vyšší odborné vzdělávání – netechnické obory se uskutečnil 13. března 2013 v prostorách MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8. 

17.10.2013 19:58:50 | petra.horakova | Celý článek
 

Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti V a V

Seminář pro příjemce z oblasti podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji na téma podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti V a V se uskutečnil 21. listopadu 2012 v prostorách MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8. 

17.10.2013 19:59:47 | petra.horakova | Celý článek
 

Projekty z oblasti 2.1 Vyšší odborné vzdělávání - nehumanitní obory

Dne 31. října 2012 se v prostorách MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 uskutečnil seminář na téma Projekty z oblasti 2.1 Vyšší odborné vzdělávání - nehumanitní obory. 

17.10.2013 20:01:40 | petra.horakova | Celý článek
 

Čtenářská gramotnost

Seminář na téma čtenářská gramotnost v projektech OP VK se uskutečnil v prostorách MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8, dne 11. října 2012. 

17.10.2013 20:02:41 | petra.horakova | Celý článek
 

Primární prevence II

Druhý seminář na téma Primární prevence v projektech OP VK se uskutečnil v prostorách MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 dne 28. června 2012. 

17.10.2013 20:03:44 | petra.horakova | Celý článek
 

Primární prevence

Seminář na téma Primární prevence v projektech OP VK se uskutečnil v prostorách MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 dne 31. května 2012. 

17.10.2013 20:04:34 | petra.horakova | Celý článek
 

Multikulturní výchova, prevence rasismu a xenofobie a lidská práva

Seminář na téma Multikulturní výchova, prevence rasismu a xenofobie a lidská práva v projektech OP VK se uskutečnil v prostorách MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 dne 3. května 2012. 

17.10.2013 20:05:44 | petra.horakova | Celý článek
 

Multikulturní výchova, prevence rasismu a xenofobie II

Druhý seminář na téma Multikulturní výchova, prevence rasismu a xenofobie v projektech OP VK se uskutečnil v prostorách MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 dne 29. března 2012. 

17.10.2013 20:06:36 | petra.horakova | Celý článek
 

Multikulturní výchova, prevence rasismu a xenofobie I

Multikulturní výchova, prevence rasismu a xenofobie v projektech OP VK byly společným tématem únorového semináře. Seminář se uskutečnil v prostorách MŠMT, Corso IIa, Křižíkova 34/148, Praha 8 dne 24. února 2012.

17.10.2013 20:07:27 | petra.horakova | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load