1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Aktuality

TALIS 2013: Vzdělávací lídr - zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky ZŠ

Česká školní inspekce reagovala na výsledky šetření TALIS 2013 a připravila ucelený program vzdělávání pro ředitele základních škol a jejich zástupce v tematikách pedagogického leadershipu.

22.10.2015 8:07:08 | jiri.mikes | Celý článek
 

2. analytická zpráva z šetření ICILS 2013

Účelem této publikace je nabídnout pohled na počítačovou a informační gramotnost českých žáků v mezinárodním srovnání. Publikace byla vytvořena jako výstup projektu Kompetence III.

6.10.2015 15:09:02 | jiri.mikes | Celý článek
 

Seznam schválených projektů výzvy č. 57

Řídicí orgán OP VK uveřejňuje seznam projektů schválených k realizaci v rámci výzvy č. 57. 

17.9.2015 13:24:02 | jiri.mikes | Celý článek
 

Soutěž o nejlépe hodnocený produkt OP VK

Databáze výstupů projektů OP VK

Pomozte ostatním uživatelům Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s výběrem těch nejkvalitnějších vzdělávacích materiálů, které tato databáze nabízí. Jejich hodnocení může příště pomoci pro změnu Vám.

17.9.2015 8:44:04 | jiri.mikes | Celý článek
 

Analytická zpráva z šetření ICILS 2013

Cílem analytické publikace je navázat na národní zprávu z šetření a prezentovat sekundární analýzy zaměřené na silné a slabé stránky českých žáků zejména s ohledem na dílčí témata (aspekty) počítačové a informační gramotnosti sledované v rámci šetření. 

26.8.2015 9:01:10 | jiri.mikes | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 460 mil. Kč. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.

15.7.2015 14:18:00 | jiri.mikes | Celý článek
 

Upozornění ŘO OP VK – kritérium „poskytnutá sleva“ nemusí vést k výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky!

Na základě provedeného auditu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Evropskou komisí, sděluje Řídicí orgán OP VK příjemcům, že by neměli používat slevu jako kritérium přidělení zakázky v případech, kdy nelze stanovit základní cenu, protože toto kritérium nezaručuje výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

14.7.2015 12:28:11 | jiri.mikes | Celý článek
 

Navýšení alokace výzvy č. 56

Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost navýšil alokaci výzvy č. 56 na téměř 1,6 mld. Kč a zveřejnil seznam dodatečně schválených projektů.

8.7.2015 13:49:25 | jiri.mikes | Celý článek
 

Ex-post evaluace programů politiky soudržnosti 2007-2013

Evropská komise, Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) a Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL) zahájily projekt, jehož cílem je vyhodnotit efektivnost a účinnost systémů pro implementaci politiky soudržnosti ve všech členských státech EU v programovém období 2007 – 2013. Zakázka k provedení tohoto hodnocení byla zadána ze strany DG REGIO společnostem KPMG a Prognos. 

26.6.2015 13:47:22 | jiri.mikes | Celý článek
 

Nutnost dodržování principu 3E

Na základě zjištění auditu Evropské komise apeluje Řídicí orgán OP VK na příjemce dotací, aby při nákupu zařízení a vybavení dodržovali pravidlo přiměřenosti výdajů neboli princip 3E. Přiměřeností se v této souvislosti rozumí dosažení optimálního vztahu mezi hospodárností, účelností a efektivností (3E) výdajů.

22.6.2015 8:03:16 | jiri.mikes | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load