1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Aktuality

Newsletter Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 11

OP VK

V příloze naleznete jedenácté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který připravila sekce Řízení OP VK.

16.6.2015 10:51:01 | eva.presova | Celý článek
 

Limity mzdové regulace pro výzvu č. 56 OP VK nebudou stanoveny

Důležité upozornění pro úspěšné žadatele výzvy č. 56.

15.6.2015 17:32:06 | jiri.mikes | Celý článek
 

Seznam schválených projektů výzvy č. 56

Řídicí orgán OP VK uveřejňuje seznam projektů schválených k realizaci v rámci výzvy č. 56.  

11.6.2015 16:05:06 | jiri.mikes | Celý článek
 

Vyhlášení výsledků fotosoutěže ,,Učení bez hranic - škola hrou"

V měsíci květnu proběhla fotografická soutěž s titulem „Učení bez hranic – škola hrou“, kterou vyhlásil Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) prostřednictvím vlastních webových stránek zde. Jak už motto napovídá, smyslem soutěže, určené všem pracovníkům škol a školských zařízení počátečního i terciárního vzdělávání, bylo motivovat a podpořit aktivity učitelů směřující k zatraktivnění a lepší vizualizaci výuky a poukázat na inspirativní pedagogické přístupy. Tematicky šlo o zachycení originálního, humorného či jinak atraktivního okamžiku při vlastní výuce, přičemž kreativitě se meze nekladly. Děkujeme všem soutěžícím, kteří poslali své fotografie, neboť právě Vy jste prokázali, že dokážete učit bez hranic a své žáky a studenty zaujmout natolik, že se pro ně stává škola hrou.

 
8.6.2015 13:03:53 | příspěvků: 0 | Bc. Veronika Šefl, DiS. | Celý článek
 

Fotosoutěž OP VK – ,,Učení bez hranic – škola hrou“

 „Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“

Charles Farrar Browne (1834–1867)
30.4.2015 10:09:43 | příspěvků: 2 | Bc. Veronika Šefl, DiS. | Celý článek
 

Nová výzva umožní učitelům i žákům vycestovat do zahraničí

Novou výzvu číslo 56 zaměřenou na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů vyhlašuje Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Výzva je určená všem základním a středním školám mimo hlavní město Prahu. 

10.4.2015 14:00:31 | eva.presova | Celý článek
 

Výstupy a ukončování projektů

Cílem uveřejněné prezentace je shrnout informace k výstupům v OP VK z dostupných metodických dokumentů, upozornit příjemce finančních prostředků na důležité informace, které souvisejí s ukončováním projektu, a popsat problémové oblasti, na které je nutné si dávat pozor.

10.4.2015 10:11:29 | jiri.mikes | Celý článek
 

Udržitelnost projektů OP VK

Cílem uveřejněné prezentace je poskytnout základní informace o udržitelnosti projektů realizovaných v OP VK.

10.4.2015 9:48:37 | jiri.mikes | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 800 mil. Kč. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.

9.4.2015 12:37:08 | Bc. Veronika Šefl, DiS. | Celý článek
 

Provádění změn Individuálních projektů OP VK v období udržitelnosti

Cílem této informace je objasnit změny ve fázi udržitelnosti projektů, které jsou z pohledu ŘO přípustné na základě doplnění právního aktu, dále formální změny, o kterých by měl být poskytovatel dotace příjemcem v období udržitelnosti projektu informován, a změny z pohledu ŘO nepřijatelné.

27.3.2015 10:42:17 - aktualizováno 27.3.2015 10:42:20 | příspěvků: 0 | sarka.glatzelova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load