1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Aktuality

Informace Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se novely zákona o veřejných zakázkách

ŘO OP VK upozorňuje příjemce podpory z OP VK, že dne 6. 3. 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“). Tato novela je účinná již dnem vyhlášení. 

26.3.2015 10:54:41 - aktualizováno 26.3.2015 10:54:42 | sarka.glatzelova | Celý článek
 

Informace pro příjemce podpory z OP VK, týkající se uveřejňování na profilu zadavatele

Řídicí orgán OP VK upozorňuje, že příjemci musí věnovat maximální pozornost a pečlivost úkonům po uzavření smlouvy s dodavatelem.

25.2.2015 13:16:53 | příspěvků: 0 | jiri.mikes | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 10

Logo OP VK

V příloze naleznete desáté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který připravila sekce Řízení OP VK. 

3.2.2015 9:05:58 | sarka.glatzelova | Celý článek
 

Upozornění na nutnost respektování a dodržování autorského zákona

ŘO OP VK důrazně upozorňuje příjemce na to, aby při tvorbě učebních, studijních, vědeckých či jiných materiálů/výstupů  dodržovali autorský zákon a práva z něj vyplývající.

14.1.2015 14:11:19 | příspěvků: 0 | sarka.glatzelova | Celý článek
 

Změna v registračních údajích v Databázi výstupů projektů OP VK

ŘO informuje o změně v  údajích uváděných v registračním formuláři Databáze výstupů projektů OP VK.

13.1.2015 10:39:23 - aktualizováno 13.1.2015 10:47:19 | příspěvků: 4 | sarka.glatzelova | Celý článek
 

Informace Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se nastavení a úpravy smluvních podmínek

ŘO OP VK upozorňuje, že příjemci musí věnovat maximální pozornost a pečlivost nastavení smluvních podmínek v rámci zadávací dokumentace při zadávání veřejných zakázek.

4.12.2014 14:18:32 | petr.janousek | Celý článek
 

Aktualizace postupů pro vyplňování Elektronické monitorovací zprávy

Upozornění na aktualizaci postupů pro vyplňování Elektronické monitorovací zprávy ke dni 24. 10. 2014 a specifika benefitového formuláře pro Závěrečnou monitorovací zprávu - vyplňování nové záložky "Souhrnná informace o realizaci".

23.10.2014 12:31:16 | jiri.mikes | Celý článek
 

Informace o spuštění Databáze výstupů projektů OP VK

Začátkem července 2014 byla v ostrém provozu spuštěna nová Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).  

1.9.2014 9:19:05 - aktualizováno 1.9.2014 9:19:06 | sarka.glatzelova | Celý článek
 

Požadavky na obsah evaluačních zpráv vytvořených v rámci projektů výzvy č. 51

Minimální požadavky Řídicího orgánu OP VK na obsah evaluačních zpráv vytvořených v rámci projektů výzvy č. 51

27.8.2014 13:34:42 | petra.horakova | Celý článek
 

Obnovení aplikace Benefit7

Upozornění pro příjemce o obnovení funkčnosti aplikace Benefit7.

29.7.2014 16:56:04 - aktualizováno 30.7.2014 11:06:28 | petra.horakova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load