1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Aktuality

Informace Řídicího orgánu OP VK příjemcům, týkající se možnosti požádat o úpravu sankcí za porušení podmínek pro zadávání veřejných zakázek

V návaznosti na změnu předpisů na úrovni EU i České republiky, týkající se sankcí za pochybení při zadávání veřejných zakázek, upozorňuje Řídicí orgán OP VK příjemce na možnost požádat o úpravu sankcí stanovených v právních aktech o poskytnutí dotace.

3.7.2014 9:52:43 | jiri.mikes | Celý článek
 

Vyjádření ŘO OP VK k dani z úroků na projektovém účtu

Na základě rektifikace soukromého práva došlo ke změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, na základě které nově dochází ke zdaňování úroků na účtech poplatníků daně z příjmů právnických osob, které nebyly založeny za účelem podnikání.

25.6.2014 11:27:49 | petra.horakova | Celý článek
 

Informace Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se problematiky stanovení předmětu veřejné zakázky při pořizování hardware

Informace Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se problematiky stanovení předmětu veřejné zakázky při pořizování hardware - využití minimální taktovací frekvence pro specifikaci výkonu procesoru.

19.6.2014 12:31:29 | petra.horakova | Celý článek
 

Učitelé mateřských škol se budou zdokonalovat v technických dovednostech

Praha, 7. května 2014 – Celkem 92 projektů zaměřených na vzdělávání učitelů mateřských škol získá finanční podporu v rámci výzvy č. 48 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Na výzvu bylo vyčleněno celkem 500 milionů korun, které se podaří vyčerpat téměř beze zbytku.

9.5.2014 10:46:48 | eva.presova | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 6

OP VK

V příloze naleznete šesté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který připravila sekce Řízení OP VK ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace MŠMT.

16.1.2014 10:45:29 | hynek.jordan | Celý článek
 

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv ke stažení, platné od 1. 1. 2014

21.8.2012 4:08:29 - aktualizováno 31.12.2013 9:40:48 | supervisor | Celý článek
 

Příručka pro příjemce OP VK verze 8, platná od 1. 1. 2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán OP VK, vydává 8. verzi Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK, platnou od 1. 1. 2014 a účinnou od 29. 1. 2014.

30.12.2013 10:14:11 | petra.horakova | Celý článek
 

Upozornění Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se nabytí účinnosti zákonného opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

OP VK

Dne 10. 10. 2013 bylo 353. usnesením Senátu schváleno, ve znění pozměňovacích návrhů, zákonné opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Opatření nabude účinnosti dne 01. 01. 2014. 

21.12.2013 14:22:41 | jiri.mikes | Celý článek
 

Informace k Individuálním projektům ostatním financovaným ex-ante – netýká se projektů EU peníze školám, EU peníze středním školám

srukturalni fondy

Žádost o vracení nevyužitých finančních prostředků v letošním roce před ukončením realizace projektu. 

6.11.2013 13:17:56 | petra.horakova | Celý článek
 

Aktualizace Metodického dopisu č. 18 - metodika ukončování projektů OP VK

srukturalni fondy

Upozornění pro příjemce OP VK na aktualizaci Metodického dopisu č. 18 - metodika ukončování projektů OP VK. Nové znění je platné od 9. 10. 2013. 

23.10.2013 10:52:40 | petra.horakova | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load