1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Aktuality

Změny v aplikaci Benefit7

V aplikaci Benefit7 dochází k 3. září 2012 ke změně grafické/vizuální podoby. Změna se neprojeví na funkčnostech projektové žádosti, monitorovací zprávy ani žádosti o platbu. V souvislosti s touto změnou však dochází k revizi všech postupů týkajících se práce
v aplikaci Benefit7. Věnujte prosím pozornost novým postupům za účelem minimalizace vzniku případných problémů. Revidované postupy jsou uloženy na těchto stránkách.

31.8.2012 12:08:37 | supervisor | Celý článek
 

Důležité upozornění pro příjemce OP VK ve vazbě na postupy zadavatelů při zpracování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle ZVZ, účinného od 1.4.2012.

ŘO OP VK tímto upozorňuje příjemce na doporučení Ministerstva pro místní rozvoj ČR k postupu zadavatelů při zpracování odůvodnění a účelnosti veřejné zakázky, při stanovení obchodních podmínek pro veřejné zakázky na stavební práce a při vymezení podrobností předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

19.4.2012 1:04:33 | supervisor | Celý článek
 

Důležité upozornění pro příjemce v OP VK ve vazbě na změnu ZVZ - Nepřehlédněte! (Akualizace k 28.3.2012)

Použití Příručky pro příjemce finanční podpory v rámci OP VK v souvislosti s novelou Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2012.

22.3.2012 2:03:34 - aktualizováno 28.3.2012 3:03:22 | supervisor | Celý článek
 

Novinky v rámci elektronické monitorovací zprávy - Benefit7

Řídicí orgán OP VK upozorňuje příjemce finanční podpory z OP VK, že od 1. 3. 2012 dochází ve webové aplikaci Benefit7, záložka Monitorovací zpráva, k úpravám, které částečně mění pracovní postupy pro ty z příjemců, kteří využívají systém monitorovacích zpráv v aplikaci Benefit7. Současně ŘO OP VK připravil přehled častých dotazů a chyb, které se v monitorovacích zprávách vyskutují.

 

28.2.2012 4:02:25 | supervisor | Celý článek
 

MŠMT zahájilo sérii seminářů pro realizátory projektů v OP VK

Řídicí orgán OP VK od října loňského roku realizuje semináře pro řešitele Individuálních projektů ostatních, Prioritní osy 1. Počáteční vzdělávání. Semináře nabízejí manažerům projektů prostor pro prezentaci již dosažených výsledků a zároveň také místo pro výměnu zkušeností s realizací jednotlivých klíčových aktivit.

20.1.2012 10:01:47 | supervisor | Celý článek
 

Změny v Zákoně o veřejných zakázkách

Řídicí orgán OP VK upozorňuje žadatele a příjemce finanční podpory z OP VK na změny v Zákoně o veřejných zakázkách, platné od začátku letošního roku.

12.1.2012 11:01:52 | supervisor | Celý článek
 

Řídicí orgán OP VK upozorňuje žadatele a příjemce finanční podpory z OP VK – plátce DPH, na změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Změna v režimu úhrady DPH je nově upravena v Příručce pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 5.

22.12.2011 8:12:33 | supervisor | Celý článek
 

Příručka k plnění Výběrového řízení v Benefitu7

ŘO OP VK vydává příručku k plnění Výběrového řízení.

30.8.2011 7:08:29 | supervisor | Celý článek
 

Obnovení funkčnosti aplikace BENEFIT7

Vážení příjemci,

chyba ve webové aplikaci BENEFIT7, vztahující se k finalizaci monitorovací zprávy, byla odstraněna. V tuto chvíli je možné monitorovací zprávu finalizovat.

22.7.2011 7:07:46 | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load