1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Aktuality

Potíže v aplikaci BENEFIT7

Dne 1.7.2011 došlo k  technickým problémům v aplikaci BENEFIT7. Při pokusu o finalizaci elektronické monitorovací zprávy se objevuje chybové hlášení: 

„BN7-268360: Není správně proveden součet položek rozpočtu (výdajů, nákladů) projektu. Vstupte prosím na záložku Rozpočet (Výdaje, Náklady) projektu, změňte libovolnou položku a uložte záznam. Tím dojde k přepočítání rozpočtu (výdajů, nákladů) projektu. Pokud ani po opětovném přepočtu chybová hláška nezmizí, obraťte se prosím na kontaktní osobu vyhlašovatele výzvy.“

Chyba by měla být odstraněna v polovině příštího týdne.

15.7.2011 2:07:00 - aktualizováno 22.7.2011 7:07:42 | supervisor | Celý článek
 

Elektronická monitorovací zpráva

Příjemci, kteří první Monitorovací zprávu předkládají k datu 24. 6. 2011 a později, jsou povinni ji předložit výlučně v elektronické podobě.

31.5.2011 1:05:20 | supervisor | Celý článek
 

Změna kontaktních osob u výzev OP 2.2

Upozorňujeme na změnu kontaktních osob u výzev č. 28 a č. 29 oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání.

30.3.2011 3:03:44 | supervisor | Celý článek
 

Metodika přepočtu úvazku dle pravidla 1,5 úvazku

V souvislosti s častými dotazy příjemců k pravidlu uvedenému v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK: „Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,5 úvazku celkem (pracovní poměr v rámci pracovní smlouvy a práce podle dohod vykonávaná mimo pracovní poměr). Tato skutečnost je dokládána čestným prohlášením pracovníka buď jako součást pracovního výkazu, nebo samostatným prohlášením.“, tzv. pravidlu 1,5 úvazku, vydal Řídící orgán OP VK oficiálního stanovisko a metodiku přepočtu úvazků zaměstnanců na projektu.

8.3.2011 11:03:00 | supervisor | Celý článek
 

Realizace úhrad v závěru roku 2010 a začátkem roku 2011

Na základě Pokynu k oběhu účetních dokladů koncem roku 2010 a začátkem roku 2011 čj. 28271/2010-18 byl k zajištění prací spojených s roční účetní závěrkou MŠMT za rok 2010 a s přihlédnutím k požadavkům a termínům České národní banky pro předkládání platebních příkazů koncem roku stanoven termín 10.12.2010 pro nejpozdější předkládání platebních poukazů na úhradu závazků.

15.12.2010 11:12:04 | supervisor | Celý článek
 

Jak se zorientovat v systému čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU v oblasti vzdělávání

Možná máte představu o tom, co všechno byste pro svou školu nebo jinou vzdělávací instituci, a tím i pro vzdělávání v České republice, ve svém regionu, městě či obci rádi podnikli, jaké nové vzdělávací programy byste zrealizovali, koho zapojili, co zrekonstruovali nebo vybavili. A říkáte si, co takhle využít prostředků Evropské unie? Jenže kde najít ty správné cestičky k těm správným operačním programům, které jsou na tuto podporu určeny a které vám tu kterou představu mohou pomoci naplnit?

5.4.2007 9:04:55 - aktualizováno 20.4.2010 4:04:02 | supervisor | Celý článek
 

Ukončení výzev k předkládání individuálních projektů národních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán OP VK, oznamuje ukončení výzev k předkládání individuálních projektů národních.

9.3.2010 11:03:33 | supervisor | Celý článek
 

Nová verze Prováděcího dokumentu OP VK

Dne 5. 2. schválil Monitorovací výbor OP VK novou verzi prováděcího dokumentu.

12.2.2010 10:02:04 | supervisor | Celý článek
 

Navýšení sazeb DPH po 1. 1. 2010

Výklad Řídícího orgánu OP VK k navýšení sazeb DPH

2.2.2010 10:02:04 | supervisor | Celý článek
 

Manuál vizuální identity Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, zveřejnilo Manuál vizuální identity OP VK.

6.11.2009 2:11:38 | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load