1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Aktuality

Zaměstnanci OP VK se stěhují do nových prostor

Zaměstnanci sekce řízení operačních programů MŠMT budou od ledna 2016 sídlit v prostorách budovy Harfa Office Park ve Vysočanech.

 
15.12.2015 8:34:50 | jiri.mikes | Celý článek
 

Přehled kontaktních osob - výzvy 56 a 57

Řídicí orgán OP VK aktualizoval přehled kontaktních osob pro zodpovídání dotazů příjemců dotace u projektů podpořených z výzev 56 a 57.

10.12.2015 18:09:59 | jiri.mikes | Celý článek
 

Výsledky Soutěže o nejlépe hodnocený produkt OP VK

Dne 17. září 2015 vyhlásil Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Soutěž o nejlépe hodnocený produkt OP VK ve snaze poukázat na postupně naplňovanou veřejnou Databázi výstupů a množství kvalitních vzdělávacích materiálů, které vznikly v projektech podpořených z tohoto operačního programu. Uzávěrka soutěže byla na základě objektivních důvodů prodloužena do 7. prosince 2015, v tuto chvíli již tedy známe absolutní vítěze.

10.12.2015 17:26:08 | jiri.mikes | Celý článek
 

Prodloužení uzávěrky Soutěže o nejlépe hodnocený produkt OP VK

S ohledem na skutečnost, že v průběhu soutěže došlo k několikadennímu výpadku aplikačního serveru způsobeného technickými problémy, se Řídicí orgán OP VK rozhodl vyhovět podnětům od některých soutěžících a ve snaze umožnit rovné podmínky prodlouží původní termín uzávěrky soutěže stanovený na 30. 11. 2015 o jeden týden. Následně budou vyhlášeny výsledky. 

30.11.2015 9:38:00 | jiri.mikes | Celý článek
 

TALIS 2013: Videohodiny a doplňkové materiály k lesson study

Česká školní inspekce v rámci projektu Kompetence III a pilotního ověřování vzdělávací aktivity typu tzv. lesson study v České republice připravila ve spolupráci s několika týmy složených z didaktika – odborníka z vysoké školy – a učitelů základní školy doplňkové materiály, které dalším učitelům umožní v malých skupinách vlastními silami zorganizovat pozorování, dokumentování a společnou reflexi vlastních vyučovacích hodin a pomohou realizovat přístupy obdobné japonské lesson study. Součástí materiálů jsou i natočené vyučovací hodiny matematiky, které mohou být inspirací pro využití této metody v praxi.

30.11.2015 8:58:51 | jiri.mikes | Celý článek
 

Důležité upozornění pro příjemce z Výzvy 56

AKTUALIZACE: S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci v Evropě vydal Řídicí orgán OP VK výjimku pro projekty z výzvy č. 56, která umožňuje snížení počtu žáků podpořených v rámci šablony č. 4 tak, aby v projektech, kde došlo alespoň k částečnému naplnění původně stanoveného počtu, mohla být tato šablona považována za úspěšně realizovanou. Dalším opatřením v této souvislosti je i výjimka umožňující změnu cílové země zahraničních pobytů žáků a zahraničních jazykových kurzů pro učitele (šablona č. 2 a 4).  

18.11.2015 12:30:36 - aktualizováno 26.11.2015 13:40:34 | jiri.mikes | Celý článek
 

Přehledy kontrolovaných oblastí

Řídicí orgán OP VK v návaznosti na provedený interní audit č. 05-2015 připravil přehledy kontrolovaných oblastí při kontrolách na místě a při administrativní kontrole projektů.

 
2.11.2015 10:53:33 | jiri.mikes | Celý článek
 

TALIS 2013: Souhrnná zpráva mapující pedagogické vedení ředitelů základních škol v ČR

Jednou z reakcí na výsledky mezinárodního šetření TALIS 2013 bylo zjišťování informací týkajících se pedagogického vedení vykonávaného řediteli českých základních škol. Toto zjišťování doplňovalo aktivity České školní inspekce související s přípravou a pilotním ověřením vzdělávacího programu zaměřeného na pedagogický leadership. 

2.11.2015 8:45:42 | jiri.mikes | Celý článek
 

TALIS 2013: Zkušenosti s využitím inovativní metody vzdělávání učitelů matematiky

Česká školní inspekce jako partner Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy realizovala důležité mezinárodní šetření o vyučování a učení – TALIS. Přiložena je zpráva, která se snaží popsat zkušenosti s využitím zajímavé a inovativní metody vzdělávání učitelů matematiky v rámci převzetí zahraničního příkladu dobré praxe a jeho úpravy pro podmínky práce v českých školách.

2.11.2015 8:36:46 | jiri.mikes | Celý článek
 

TALIS 2013: Vzdělávací lídr - zkušenosti s realizací vzdělávacího programu pro vedoucí pracovníky ZŠ

Česká školní inspekce reagovala na výsledky šetření TALIS 2013 a připravila ucelený program vzdělávání pro ředitele základních škol a jejich zástupce v tematikách pedagogického leadershipu.

22.10.2015 8:07:08 | jiri.mikes | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load