1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Aktuality

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 800 mil. Kč. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.

9.4.2015 12:37:08 | Bc. Veronika Šefl, DiS. | Celý článek
 

Informace Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se novely zákona o veřejných zakázkách

ŘO OP VK upozorňuje příjemce podpory z OP VK, že dne 6. 3. 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“). Tato novela je účinná již dnem vyhlášení. 

26.3.2015 10:54:41 - aktualizováno 26.3.2015 10:54:42 | sarka.glatzelova | Celý článek
 

Informace pro příjemce podpory z OP VK, týkající se uveřejňování na profilu zadavatele

Řídicí orgán OP VK upozorňuje, že příjemci musí věnovat maximální pozornost a pečlivost úkonům po uzavření smlouvy s dodavatelem.

25.2.2015 13:16:53 | příspěvků: 0 | jiri.mikes | Celý článek
 

Informace o spuštění Databáze výstupů projektů OP VK

Začátkem července 2014 byla v ostrém provozu spuštěna nová Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).  

1.9.2014 9:19:05 - aktualizováno 1.9.2014 9:19:06 | sarka.glatzelova | Celý článek
 

Informace Řídicího orgánu OP VK příjemcům, týkající se možnosti požádat o úpravu sankcí za porušení podmínek pro zadávání veřejných zakázek

V návaznosti na změnu předpisů na úrovni EU i České republiky, týkající se sankcí za pochybení při zadávání veřejných zakázek, upozorňuje Řídicí orgán OP VK příjemce na možnost požádat o úpravu sankcí stanovených v právních aktech o poskytnutí dotace.

3.7.2014 9:52:43 | jiri.mikes | Celý článek
 

Ukončení provozu bezplatné telefonní linky

Vážení příjemci, s ohledem na zbývající počet projektů v realizaci byl ke dni 30. června 2014 ukončen provoz bezplatné telefonní linky zřízené pro projekty EU peníze školám. V případě dotazů týkajících se Vašeho projektu se po uvedeném datu můžete obracet na Vašeho nynějšího projektového manažera (aktuální seznam projektových manažerů dle registračních čísel projektů je přílohou této zprávy).

1.7.2014 20:45:06 | jiri.mikes | Celý článek
 

Pokyny k vyplnění výstupní evaluace

Zde naleznete pokyny k vyplnění výstupní evaluace v aplikaci Profil škola21pro projekt EU peníze středním školám. Výstupní evaluaci je potřeba přiložit v tištěné podobě k závěrečné monitorovací zprávě, pokud byly v projektu zvoleny šablony III/1, nebo III/2. 

19.6.2014 10:47:43 | petra.horakova | Celý článek
 

Pokyny pro vyplnění závěrečné montorovací zprávy

Zde naleznete pokyny k vyplnění závěrečné MZ v projektu EU peníze školám.

14.2.2014 9:51:35 | petra.horakova | Celý článek
 

Upozornění Řídicího orgánu OP VK pro příjemce podpory z OP VK, týkající se nabytí účinnosti zákonného opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

OP VK

Dne 10. 10. 2013 bylo 353. usnesením Senátu schváleno, ve znění pozměňovacích návrhů, zákonné opatření senátu, které novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Opatření nabude účinnosti dne 01. 01. 2014. 

21.12.2013 14:22:41 | jiri.mikes | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load