1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Široká veřejnost – Aktuality

Letní školy pro studenty doktorského studia

Všem zájemcům z řad studentů doktorských programů mimopražských univerzit, kteří mají zájem naučit se vybraným praktickým dovednostem potřebným pro efektivní přípravu a realizaci projektů financovaných z veřejných zdrojů jsou určeny letní školy realizované v rámci aktivit projektu PROFIN v srpnu 2011.

27.7.2011 4:07:46 | supervisor | Celý článek
 

Startuje fotografická soutěž „Vyfoť projekt“

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dnes zahájilo letní fotografickou soutěž pod názvem „Vyfoť projekt“. Zúčastnit se může každý, kdo zajímavým způsobem objektivem fotoaparátu zachytí některý z projektů podpořených z evropských fondů. Soutěž bude možné sledovat přímo na internetu na stránce www.vyfotprojekt.cz.

1.7.2011 8:07:16 | supervisor | Celý článek
 

Plán výzev OP VK

Dne 16. 5. 2011 proběhla aktualizace Plánu výzev ŘO OP VK.

16.5.2011 4:05:38 | supervisor | Celý článek
 

Příručka pro hodnotitele individuálních a grantových projektů OP VK

Byla aktualizována Příručka pro hodnotitele individuálních a grantových projektů OP VK.

5.5.2011 3:05:21 | supervisor | Celý článek
 

Plán výzev OP VK

30. 3. 2011 byl aktualizován indikativní plán výzev OP VK na rok 2011.

31.3.2011 11:03:07 - aktualizováno 1.4.2011 3:04:33 | supervisor | Celý článek
 

Studium pro koordinátory ICT a e-kurzy ICT pro učitele v dalších pěti krajích

Ke studiu pro koordinátory ICT v Karlovarském kraji a do dalších vzdělávacích kurzů ICT pro učitele zdarma je stále ještě možné se přihlásit v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0051, který vede Západočeská univerzita v Plzni. 

28.3.2011 9:03:55 | supervisor | Celý článek
 

Ministerstvo školství podpoří z evropských peněz mj. finanční gramotnost mládeže nebo projekty na ochranu dětí před zneužitím jejich osobních profilů na internetu

Praha, 25. 1. 2011 – Ministerstvo školství dnes vyhlásilo novou výzvu v oblasti podpory „Rovné příležitosti dětí a žáků včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Školy, školská zařízení, VŠ a neziskové organizace mohou využít 120 milionů korun, které jsou určeny na prevenci sociálně-patologických jevů, dále na vzdělávání pracovníků neziskových organizací a středisek volného času, apod.

25.1.2011 3:01:33 - aktualizováno 26.1.2011 9:01:36 | supervisor | Celý článek
 

Etická výchova, moderní české dějiny, badatelské aktivity a matematická gramotnost – ministerstvo školství nabízí dotace z evropských fondů (OPVK)

Ministerstvo školství vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Úspěšné projekty budou zaměřené na zavádění vzdělávacího oboru „Etická výchova“, podporu výuky moderních československých a českých dějin 20. století v mezinárodních souvislostech a podporu badatelských aktivit žáků ZŠ i SŠ v přírodních vědách.

 

15.12.2010 4:12:51 | supervisor | Celý článek
 

Operační programy Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace se budou prezentovat na veletrhu Gaudeamus v Brně

V pavilonu F brněnského výstaviště se v době od 2. do 5. 11. 2010 koná evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2010. Veletrh je jedním z nejvýznamnějších zdrojů informací o možnostech studia, a dalšího vzdělávání. Z tohoto důvodu se veletrhu účastní i oba operační programy, patřící do gesce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

26.10.2010 9:10:15 | supervisor | Celý článek
 
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load