1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Aktuality

Koncepční rámec šetření TALIS 2013

 „Koncepční rámec šetření TALIS 2013“ je jedním z výstupů aktivity TALIS v projektu Kompetence III.

10.6.2014 14:27:36 | eva.presova | Celý článek
 

Databáze PISA 2012 Problem Solving

Databáze PISA 2012 Problem Solving představuje naplnění druhého Monitorovacího indikátoru v rámci projektu Kompetence III. Partnerem projektu je Česká školní inspekce (ČŠI).

9.6.2014 16:47:57 | eva.presova | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 7

OP VK

V příloze naleznete sedmé číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který připravila sekce Řízení OP VK ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace MŠMT.

 

13.5.2014 8:37:17 | eva.presova | Celý článek
 

Učitelé mateřských škol se budou zdokonalovat v technických dovednostech

Praha, 7. května 2014 – Celkem 92 projektů zaměřených na vzdělávání učitelů mateřských škol získá finanční podporu v rámci výzvy č. 48 z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Na výzvu bylo vyčleněno celkem 500 milionů korun, které se podaří vyčerpat téměř beze zbytku.

9.5.2014 10:46:48 | eva.presova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních - oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výzva je zaměřena na oblast inkluze. Cílem je mimo jiné vytvoření systému ověřování úrovně vědomostí a dovedností školských pracovníků v primární prevenci rizikového chování či podpora těch obcí, které odstranily možnou selektivnost vzdělávací sítě. Výzva bude ukončena 10. ledna 2014 ve 13:00 hod. 

6.11.2013 - aktualizováno 30.4.2014 8:18:25 | petra.horakova | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů ostatních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. 

4.4.2014 12:35:20 - aktualizováno 29.4.2014 14:39:30 | petra.horakova | Celý článek
 

Projekty OP VK na Střeleckém ostrově

V rámci oslav 10. výročí vstupu ČR do EU proběhne ve dnech 29. a 30. dubna 2014 dvou-denní eventová akce Evropské komise se zastoupením ŘO OP VK, Mládež v pohybu.

22.4.2014 15:01:06 | petra.horakova | Celý článek
 

MŠMT podpoří cizojazyčnou výuku a vzdělávání pedagogů v ICT

Praha, 4. dubna 2014 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvy k předkládání žádostí individuálních projektů na podporu výuky cizích jazyků ve školách a vzdělávání pedagogů v oblasti ICT (informačních a komunikačních technologií) z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Celkem je na obě výzvy vyčleněno 840 milionů korun. 

4.4.2014 18:33:25 | příspěvků: 0 | jiri.mikes | Celý článek
 

Zlepšení rovných příležitostí dětí cizinců ve vzdělávání

cizinci

Děti cizinců v Kraji Vysočina mají možnost využít specifickou podporu při vzdělávání se v českém jazyce z projektu realizovaného Centrem multikulturního vzdělávání o. s. 

1.4.2014 15:13:14 | petra.horakova | Celý článek
 

MŠMT bude z prostředků EU podporovat zdravý životní styl ve školách a odborné vzdělávání

Ministerstvo školství vyhlašuje dvě výzvy financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a zaměřené na podporu metod vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a na rozvoj podnikatelských dovedností žáků základních a středních škol. V rámci obou výzev je pro projekty škol připraveno celkem 550 milionů korun. 

1.4.2014 8:08:20 | příspěvků: 0 | petra.horakova | Celý článek
 
předchozí 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 ... 19 další
 
18.10.2013 14:30:01 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load