1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Aktuality

Analytická zpráva z šetření ICILS 2013

Cílem analytické publikace je navázat na národní zprávu z šetření a prezentovat sekundární analýzy zaměřené na silné a slabé stránky českých žáků zejména s ohledem na dílčí témata (aspekty) počítačové a informační gramotnosti sledované v rámci šetření. 

26.8.2015 9:01:10 | jiri.mikes | Celý článek
 

Zkušenosti vyučujících s využitím metody CLIL

Praha, 28. 7. 2015 - Společně se školním rokem 2014/2015 skončily i aktivity projektu Škola bez hranic. Jaké byly zkušenosti učitelů s výukou metodou CLIL? Vyučovat metodou CLIL  za pomoci speciálně vytvořených učebnic Labyrinth byla pro zapojené pedagogy obrovská zkušenost i výzva.

10.8.2015 9:52:24 | petr.janousek | Celý článek
 

Vyhlášení výzvy k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu individuálních projektů ostatních pro oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celková částka alokovaná pro tuto výzvu činí 460 mil. Kč. Podmínky výzvy jsou stanoveny tak, aby projektovou žádost mohla podat a dotaci získat kterákoliv základní a střední škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Jednotlivé projekty lze sestavit v informačním systému Benefit7 prostřednictvím výběru předem nastavených šablon klíčových aktivit.

15.7.2015 14:18:00 | jiri.mikes | Celý článek
 

Upozornění ŘO OP VK – kritérium „poskytnutá sleva“ nemusí vést k výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky!

Na základě provedeného auditu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Evropskou komisí, sděluje Řídicí orgán OP VK příjemcům, že by neměli používat slevu jako kritérium přidělení zakázky v případech, kdy nelze stanovit základní cenu, protože toto kritérium nezaručuje výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky. 

14.7.2015 12:28:11 | jiri.mikes | Celý článek
 

Navýšení alokace výzvy č. 56

Řídicí orgán Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost navýšil alokaci výzvy č. 56 na téměř 1,6 mld. Kč a zveřejnil seznam dodatečně schválených projektů.

8.7.2015 13:49:25 | jiri.mikes | Celý článek
 

Ex-post evaluace programů politiky soudržnosti 2007-2013

Evropská komise, Generální ředitelství Evropské komise pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) a Generální ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL) zahájily projekt, jehož cílem je vyhodnotit efektivnost a účinnost systémů pro implementaci politiky soudržnosti ve všech členských státech EU v programovém období 2007 – 2013. Zakázka k provedení tohoto hodnocení byla zadána ze strany DG REGIO společnostem KPMG a Prognos. 

26.6.2015 13:47:22 | jiri.mikes | Celý článek
 

Užijte si léto s fotografickou soutěží Vyfoť projekt!

Vyfoť projekt

Pátým rokem pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj úspěšnou letní fotografickou soutěž Vyfoť projekt. Zapojte se a vyhrajte některou z hlavních cen jako je mobilní telefon LG G3 nebo vysokopaměťový externí disk. Každý týden až do konce srpna bude navíc probíhat slosování o zajímavé ceny. 

26.6.2015 8:43:28 | jiri.mikes | Celý článek
 

Revoluce ve výuce cizích jazyků na českých základních školách

Civics ENG A1

Z projektu Škola bez hranic vznikla pod vedením metodiků jazykové školy Channel Crossings celá řada výukových produktů, z nichž některé v České republice dosud neexistují. K nim patří především učební řada s názvem „Labyrinth“ pro výuku metodou CLIL. Jedná se o vůbec první ucelený soubor učebnic a doprovodných materiálů CLIL v České republice, který odráží RVP i školní vzdělávací plány škol.

25.6.2015 8:49:52 | petr.janousek | Celý článek
 

Nutnost dodržování principu 3E

Na základě zjištění auditu Evropské komise apeluje Řídicí orgán OP VK na příjemce dotací, aby při nákupu zařízení a vybavení dodržovali pravidlo přiměřenosti výdajů neboli princip 3E. Přiměřeností se v této souvislosti rozumí dosažení optimálního vztahu mezi hospodárností, účelností a efektivností (3E) výdajů.

22.6.2015 8:03:16 | jiri.mikes | Celý článek
 

Newsletter Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 11

OP VK

V příloze naleznete jedenácté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který připravila sekce Řízení OP VK.

16.6.2015 10:51:01 | eva.presova | Celý článek
 
předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 10 ... 19 další
 
18.10.2013 14:30:01 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load