1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

VYUŽITÍ POČÍTAČE A INTERNETU VE VÝUCE (VIP)

Anotace:Nabídka akreditovaného kurzu v rámci udržitelnosti projektu
Místo konání:Technická univerzita v Liberci, Voroněžská 13, učebna H45 a HI2
Datum konání:4.3.2015 od 14:00 do 18:00 hodin
5.3.2015 od 15:00 do 19:00 hodin
6.3.2015 od 9:00 do 13:00 hodin
10.3.2015 od 14:00 do 18:00 hodin
11.3.2015 od 15:45 do 19:45 hodin
12.3.2015 od 15:00 do 19:00 hodin
13.3.2015 od 9:00 do 13:00 hodin
18.3.2015 od 15:45 do 19:45 hodin
19.3.2015 od 15:00 do 19:00 hodin
20.3.2015 od 9:00 do 13:00 hodin
Pořadatel:Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci

Podrobný popis:

Kurz je studiem v rámci dalšího průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., po jehož absolvování absolvent získá nové poznatky dle § 10 odstavec 2) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium je organizováno v rámci celoživotního vzdělávání v souladu se Studijním a zkušebním řádem TUL a Pravidly studia v programech celoživotního vzdělávání TUL. Dokladem o absolvování kurzu průběžného vzdělávání je osvědčení. Toto osvědčení obdrží pedagogové, kteří se zúčastnili min. jednoho z pěti absolvovaných modulů.

Obsahem projektu VIP je 5 modulů (každý modul sestává ze dvou kurzů po 5 vyučovacích hodinách), kurzy se uskuteční v těchto termínech:

ikona souboruModul 1

1. část 05. 03. 2015 15.00 – 19.00 hod
2. část 13. 03. 2015 09.00 – 13.00 hod

ikona souboruModul 2

1. část 04. 03. 2015 14.00 – 18.00 hod
2. část 10. 03. 2015 14.00 – 18.00 hod

ikona souboruModul 3

1. část 06. 03. 2015 09.00 – 13.00 hod
2. část 11. 03. 2015 15.45 – 19.45 hod

ikona souboruModul 4

1. část 18. 03. 2015 15.45 – 19.45 hod
2. část 20. 03. 2015 09.00 – 13.00 hod

ikona souboruModul 5

1. část 12. 03. 2015 15.00 – 19.00 hod
2. část 19. 03. 2015 15.00 – 19.00 hod

Jednotlivé kurzy i moduly jsou samostatnými celky, lze je tedy absolvovat nezávisle na sobě. Po absolvování kurzu obdrží účastník certifikát.Příloha

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load