1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

VYUŽITÍ POČÍTAČE A INTERNETU VE VÝUCE (VIP)

Anotace:Nabídka akreditovaného kurzu v rámci udržitelnosti projektu
Místo konání:Technická univerzita v Liberci, Voroněžská 13, učebna H45 a HI2
Datum konání:7.4.2015 od 15:00 do 19:00 hodin
8.4.2015 od 16:00 do 20:00 hodin
14.4.2015 od 15:00 do 19:00 hodin
21.4.2015 od 15:00 do 19:00 hodin
22.4.2015 od 16:00 do 20:00 hodin
23.4.2015 od 15:00 do 19:00 hodin
24.4.2015 od 9:00 do 13:00 hodin, od 13:30 do 17:30 hodin
29.4.2015 od 16:00 do 20:00 hodin
30.4.2015 od 15:00 do 19:00 hodin
Pořadatel:Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci

Podrobný popis:

Kurz je studiem v rámci dalšího průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., po jehož absolvování absolvent získá nové poznatky dle § 10 odstavec 2) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium je organizováno v rámci celoživotního vzdělávání v souladu se Studijním a zkušebním řádem TUL a Pravidly studia v programech celoživotního vzdělávání TUL. Dokladem o absolvování kurzu průběžného vzdělávání je osvědčení. Toto osvědčení obdrží pedagogové, kteří se zúčastnili min. jednoho z pěti absolvovaných modulů.

Obsahem projektu VIP je 5 modulů (každý modul sestává ze dvou kurzů po 5 vyučovacích hodinách), kurzy se uskuteční v těchto termínech:

Modul 1

Způsoby online výuky Využití volných internetových programů, online aplikací a úložišť. Novinky na internetu ((Polldaddy, Google APPS, Dropbox, iCloud aj.), jak pracovat s internetem pro potřeby výuky? Volná cvičení na internetu.

1. část 08. 04. 2015 16.00 – 20.00 hod

2. část 24. 04. 2015 13.30 – 17.30 hod

ikona souboruModul 1

Modul 2

Komunikace ve výuce prostřednictvím PC a sociálních sítí Sdílení materiálů, projektová výuka apod. Využití nástrojů online komunikace ve výuce (Skype, Twitter, diskuzní fóra, sdílené tabule, apod.).

1. část 07. 04. 2015 15.00 – 19.00 hod

2. část 21. 04. 2015 15.00 – 19.00 hod

ikona souboruModul 2

Modul 3

Využití internetových programů pro tvorbu výukového materiálu Opakování a další způsoby práce s Moodlem. Nová verze Moodle.

1. část 14. 04. 2015 15.00 – 19.00 hod

2. část 30. 04. 2015 15.00 – 19.00 hod

ikona souboruModul 3

Modul 4

Obraz, zvuk a video ve výuce Moderní metody vytváření a následné zpracování multimediálních dat (Zoner Photo Studio, Pinnacle, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Youtube, Movie Maker aj.).

1. část 23. 04. 2015 15.00 – 19.00 hod

2. část 24. 04. 2015 09.00 – 13.00 hod

ikona souboruModul 4

Modul 5

Tvorba interaktivních cvičení Seznámení s programy pro tvorbu online testů, především práce s programem HotPotatoes. Vkládání cvičení vytvořených v programu HotPotatoes na web a do prostředí Moodle.

1. část 22. 04. 2015 16.00 – 20.00 hod

2. část 29. 04. 2015 16.00 – 20.00 hod

ikona souboruModul 5


Jednotlivé kurzy i moduly jsou samostatnými celky, lze je tedy absolvovat nezávisle na sobě. 


Příloha

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load