1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Kurz Stavbyvedoucí - kompetence, práva, povinnosti

Místo konání:Karlovarský kraj
Datum konání:4.2.2014
11.3.2014
Pořadatel:Building & Law, spol. s r.o.

Podrobný popis:

Cíle vzdělávacího modulu:

Cílem vzdělávacího modulu je seznámit posluchače s vybranými postupy podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu z pohledu AO, dále pak s následujícími tématy týkajících se pozice a odpovědnosti stavbyvedoucího: Požadavky na staveniště a zařízení staveniště, stavbyvedoucí – kompetence, práva, povinnosti, bezpečnost při provádění prací na staveništi, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění staveb, smluvní pojištění AO

Forma a rozsah studia

On-line kurz s úvodním a závěrečným prezenčním tutoriálem

Hodinová dotace: 40 hodin 

 

http://www.buildinglaw.eu/


 

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load