1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Nákladové řízení stavebních zakázek

Místo konání:Karlovarský kraj
Datum konání:2.4.2014
Pořadatel:Building & Law, spol. s r.o.

Podrobný popis:

Soubor modulů z oblasti stavební ekonomie vysvětluje základní pojmy podnikové ekonomiky, seznamuje účastníky se základními kategoriemi podnikání, ekonomiky s ohledem na specifika stavební společnosti – podnik, podnikání, výnosy, náklady, zisk, financování podniku. Zabývá se problematikou výstavby, fungování, organizačním uspořádáním, řízením od vzniku po zánik společnosti. Více prostoru je věnováno ekonomickým informacím, jejich možnostem a využití při řízení stavební společnosti. Práce s variabilními a fixními náklady s teoretické, ale hlavně praktické použitelnosti. Výstavbě, implementaci a využívání řídících informačních systémů.

Cíle cyklu stavebně – ekonomických modulů

Ekonomicko – stavební moduly představují úvod do základních kategorií podnikové ekonomiky stavební společnosti a organizace. Vysvětlují základy investic a financování podniku, další podnikové činnosti a funkce a jejich řízení. Zabývají se informačními systémy a jejich zavádění a využívání. Poskytují základní firemní dovednosti a pomáhají vytvářet návyky potřebné k efektivnímu řízení stavební společnosti.

Cíle vzdělávacího modulu:

Cílem vzdělávacího modulu je seznámit posluchače se stavební ekonomikou obecně, dále pak s následujícími tématy:

Kalkulace, plán, porovnání plánu a skutečnosti, organizační struktura, motivační systémy, rozlišení fixních a variabilních nákladů, technické a organizační možnosti řízení, informační systémy, využívání informací a efektivní práce s informacemi, controlling

Forma a rozsah studia

On-line kurz s úvodním a závěrečným prezenčním tutoriálem

Hodinová dotace: 40 hodin

http://www.buildinglaw.eu/

 

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load