1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Nabídka akreditovaného kurzu

Anotace:V rámci udržitelnosti projektu nabízí Technická univerzita v Liberci akreditovaný kurz se zkušenými lektory VYUŽITÍ POČÍTAČE A INTERNETU VE VÝUCE (VIP)
Místo konání:Technická univerzita v Liberci
Datum konání:10.3.2014 až 14.3.2014
17.3.2014
21.3.2014 až 22.3.2014
28.3.2014 až 29.3.2014
Pořadatel:VIP

Podrobný popis:

Kurz je studiem v rámci dalšího průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., po jehož absolvování absolvent získá nové poznatky dle § 10 odstavec 2) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium je organizováno v rámci celoživotního vzdělávání v souladu se Studijním a zkušebním řádem TUL a Pravidly studia v programech celoživotního vzdělávání TUL. Dokladem o absolvování kurzu průběžného vzdělávání je osvědčení. Toto osvědčení obdrží pedagogové, kteří se zúčastnili min. tří z pěti absolvovaných modulů.

Obsahem projektu VIP je 5 modulů (každý modul sestává ze dvou kurzů po 5 vyučovacích hodinách), kurzy se uskuteční v těchto termínech:

Modul 1: 1. část 10. 03. 2014 09.00 – 13.30 hod 2. část 17. 03. 2014 14.00 – 18.30 hod

Modul 2: 1. část 11. 03. 2014 09.00 – 13.30 hod 2. část 21. 03. 2014 14.00 – 18.30 hod

Modul 3: 1. část 12. 03. 2014 09.00 – 13.30 hod 2. část 22.03. 2014 09.00 – 13.30 hod

Modul 4: 1. část 13. 03. 2014 09.00 – 13.30 hod 2. část 28.03. 2014 14.00 – 18.30 hod

Modul 5: 1. část 14. 03. 2014 09.00 – 13.30 hod 2. část 29. 03. 2014 09.00 – 13.30 hod

Jednotlivé kurzy i moduly jsou samostatnými celky, lze je tedy absolvovat nezávisle na sobě.

Příloha

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load