1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Kurz Využití počítače a internetu ve výuce ( VIP)

Anotace:V rámci udržitelnosti projektu nabízíme akreditovaný kurz se zkušenými lektory.
Místo konání:Bude určeno
Datum konání:14.11.2014
28.11.2014
Pořadatel:VIP

Podrobný popis:

VYUŽITÍ POČÍTAČE A INTERNETU VE VÝUCE (VIP)

Kurz je studiem v rámci dalšího průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., po jehož absolvování absolvent získá nové poznatky dle § 10 odstavec 2) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium je organizováno v rámci celoživotního vzdělávání v souladu se Studijním a zkušebním řádem TUL a Pravidly studia v programech celoživotního vzdělávání TUL. Dokladem o absolvování kurzu průběžného vzdělávání je osvědčení. Toto osvědčení obdrží pedagogové, kteří se zúčastnili min. tří z pěti absolvovaných modulů.

Obsahem projektu VIP je 5 modulů (každý modul sestává ze dvou kurzů po 5 vyučovacích hodinách). Kurzy budou probíhat od listopadu 2014 do března 2015.

Jednotlivé kurzy i moduly jsou samostatnými celky, lze je tedy absolvovat nezávisle na sobě a mohou být absolvovány podle zájmových obsahů. Lze tedy absolvovat např. pouze jednu část modulu.

Moduly jsou aktualizovány v souladu s novými trendy při používání médií ve výuce. V rámci těchto aktualizací jsou pro absolventy kurzu mimo jiné připraveny:

MODUL 1 – Způsob online výuky využití online aplikací (Polldaddy apod.) a úložišť na cloudu (Google APPS, Dropbox, iCloud). S Cloud Computingem se mění princip spolupráce mezi vyučujícím a studentem.

MODUL 2 - Komunikace ve výuce prostřednictvím PC a sociálníc sítí Novinky v nástrojích pro online komunikaci (Skype, Twitter, diskuzní fóra, sdílené tabule, apod.)

MODUL 3 - Využití internetových programů pro tvorbu výukového materiálu Přechod na novou verzi Moodle. Praktická tvorba vlastních kurzů.

MODUL 4 - Obraz, zvuk video ve výuce Aktuality při zpracování multimediálních dat ( YOUTUBE, Movie Maker, apod.)

MODUL 5 - Tvorba interaktivních cvičení Praktické ukázky práce s programem HotPotatoes a vlastní tvorba testů a interaktivních cvičení.

Jako první v řadě kurzů nabízíme ve dnech 14. 11. a 28. 11. 2014 kurz k programu HotPotatoes (Modul 5).

ikona souboruPřihláška

ikona souboruObsah kurzu

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load