1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

VYUŽITÍ POČÍTAČE A INTERNETU VE VÝUCE (VIP)

Anotace:Kurz je studiem v rámci dalšího průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., po jehož absolvování absolvent získá nové poznatky dle § 10 odstavec 2) vyhlášky č. 317/2005 Sb. Studium je organizováno v rámci celoživotního vzdělávání v souladu se Studijním a zkušebním řádem TUL a Pravidly studia v programech celoživotního vzdělávání TUL. Dokladem o absolvování kurzu průběžného vzdělávání je osvědčení. Toto osvědčení obdrží pedagogové, kteří se zúčastnili min. jednoho z pěti absolvovaných modulů.
Místo konání:Technická univerzita v Liberci, Voroněžská 13, učebny budou určeny později
Datum konání:18.2.2016 od 13:00 do 17:00 hodin
19.2.2016 od 11:00 do 15:00 hodin
25.2.2016 od 14:00 do 18:00 hodin
26.2.2016 od 14:00 do 18:00 hodin
4.3.2016 od 13:00 do 17:00 hodin
7.3.2016 od 16:00 do 20:00 hodin
10.3.2016 od 14:00 do 18:00 hodin
11.3.2016 od 11:00 do 15:00 hodin
17.3.2016 od 14:00 do 18:00 hodin
18.3.2016 od 14:00 do 18:00 hodin
Pořadatel:Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci

Podrobný popis:

Obsahem projektu VIP je 5 modulů (každý modul sestává ze dvou kurzů po 5 vyučovacích hodinách), kurzy se uskuteční v těchto termínech:

Modul 1 - Způsoby online výuky 

Upgrade na Windows 10 – práce s novým operačním systémem Nejlepší verze Windows, - systém Windows 10 nabízí známé prostředí a snadno se používá. Ve spoustě věcí, včetně nabídky Start, se podobá Windows 7. Rychle se spouští i probouzí ze spánku, má víc integrovaných funkcí zabezpečení, které vás budou chránit, a je navržený tak, aby fungoval se softwarem a hardwarem, který už máte. Kombinuje v sobě to nejlepší z Windows 8 a Windows 7 Modul

1. část 18. 02. 2016 13.00 – 17.00 hod

2. část 19. 02. 2016 11.00 – 15.00 hod

ikona souboruProgram Modul1

Modul 2 - Komunikace ve výuce prostřednictvím PC a sociálních sítí 

WordPress a tvorba vlastního webu WordPress je redakční systém zaměřený převážně na tvorbu osobních stránek a blogů, ale lze ho použít i pro složitější webové prezentace. V roce 2009 získal první cenu v hlavní kategorii soutěže Open Source CMS Awards. Mezi jeho hlavní přednosti patří snadné ovládání a správa, výtečná rozšiřitelnost, kvalita výstupu a jednoduchá aktualizace pomocí administrace. K dispozici jsou tisíce pluginů a vzhledů, které vám umožní vytvořit stránky přesně podle vašich představ. Aplikace je k dispozici v češtině.

1. část 25. 02. 2016 14.00 – 18.00 hod

2. část 26. 02. 2016 14.00 – 18.00 hod

ikona souboruProgram Modul2

Modul 3 - Využití internetových programů pro tvorbu výukového materiálu 

i3LEARNHUB - Nová generace software pro kooperativní výuku Na Cloudu založený i3LEARNHUB je určen pro učitele k vytváření materiálů a jejich následné sdílení na PC, notebooku, tabletech a dalších mobilních zařízeních. Bezproblémově a hlavně efektivně podporuje spolupráci všech zúčastněných. Umožňuje: tvorbu výukových materiálů a jejich ukládání v cloudovém úložišti, odeslání zadání na studentské tablety, příjem vypracovaných úloh zpět na stranu učitele, nebo online spolupráci na zadané úloze. Workspace obsahuje přes 4000 digitálních výukových zdrojů uspořádaných od seriózních po zábavné, od umění po vědu, od základního až po vysoké školství. Ale to je jen začátek. K tomu přidejme více jak 50 nástrojů pro tvorbu, zobrazení, anotace, organizování, ovládání, import, snímání, záznam, a sdílení výukových materiálů. A nanejvýš důležité, Workspace může být použit s jakýmkoliv programem, obsahem nebo učivem, ať už s tím, co používáte teď nebo s tím, co si vyberete v budoucnu. S Workspace můžete zapojit a zkoušet vaše studenty cestou, kterou nikdy nepovažovali za možnou.

1. část 10. 03. 2016 14.00 – 18.00 hod

2. část 11. 03. 2016 11.00 – 15.00 hod

ikona souboruProgram Modul3

Modul 4 - Obraz, zvuk video ve výuce 

Moderní metody vytváření a následné zpracování multimediálních dat. Novinky pro práci se zvukem a obrazem (programy zdarma).

1. část 04. 03. 2016 13.00 – 17.00 hod

2. část 07. 03. 2016 16.00 – 20.00 hod

ikona souboruProgram Modul4

Modul 5 - Tvorba interaktivních cvičení 

Nové programy roku pro tvorbu online testů. 

1. část 17. 03. 2016 14.00 – 18.00 hod

2. část 18. 03. 2016 14.00 – 18.00 hod 

ikona souboruProgram Modul5

Jednotlivé kurzy i moduly jsou samostatnými celky, lze je absolvovat nezávisle na sobě.


Příloha

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load