1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vliv nového občanského zákoníku na přípravu a realizaci staveb

Místo konání:Karlovarský kraj
Datum konání:6.5.2014
27.5.2014
Pořadatel:Building & Law, spol. s r.o.

Podrobný popis:

Cíle vzdělávacího modulu:

Cílem semináře je seznámit posluchače se základními novinkami, které přináší nový občanský zákoník pro oblast výstavby. Nový občanský zákoník se významně dotkne téměř všech oblastí soukromoprávních vztahů. Nově je upravena problematika vlastnictví, a práv týkajících se nemovitostí, zaváděno je také právo stavby, které z našeho právního řádu vymizelo po roce 1964. Důraz na autonomii vůle přináší nové pojetí úpravy jak právních jednání obecně, tak závazkových právních vztahů, uzavírání smluv i jednotlivých smluvních typů. Významné změny zasáhnou i vztahy vznikající při přípravě a realizaci staveb.

Forma a rozsah studia

On-line kurz s úvodním a závěrečným prezenčním tutoriálem

Hodinová dotace: 40 hodin 

http://www.buildinglaw.eu/ 

 

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load