1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Klíčové smlouvy pro přípravu a realizaci staveb

Místo konání:Karlovarský kraj
Datum konání:2.4.2014
6.5.2014
Pořadatel:Building & Law, spol. s r.o.

Podrobný popis:

Cíle vzdělávacího modulu:

Seznámení s nejdůležitějšími ustanoveními platné právní úpravy v oblasti smluv pro přípravu a realizaci staveb - Smluvní vztahy v projektové činnosti, Smluvní vztahy při provádění staveb objasnění, vysvětlení a praktické příklady - právní rámec, typy a druhy smluv ve výstavbě, smlouva o dílo podle občanského zákoníku, smlouva o dílo podle občanského zákoníku, dále pak: Odpovědnost za vady. záruky, cena, platební podmínky, smluvní pokuty, vlastnické právo, odstoupení od smlouvy, provedení a převzetí díla, Smlouva mandátní a příkazní, varianty smluvního zajištění výstavby, Všeobecné obchodní podmínky ve výstavbě a vzory smluv

Forma a rozsah studia

On-line kurz s úvodním a závěrečným prezenčním tutoriálem

Hodinová dotace: 40 hodin 

http://www.buildinglaw.eu/ 

 

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load