1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Základy rozpočtování s využitím informačních technologií

Místo konání:Karlovarský kraj
Datum konání:27.5.2014
17.6.2014
Pořadatel:Building & Law, spol. s r.o.

Podrobný popis:

Cíle vzdělávacího modulu:

Cílem vzdělávacího modulu je seznámit posluchače se základy metodiky rozpočtování, dále pak s následujícími tématy: Stavba informačního fondu a využívání informací v rozpočtování, ekonomika a obecné souvislosti rozpočtování, slovníček základních pojmů, pohled ekonoma, pohled účetní, pohled manažera, pohled rozpočtáře, výnos, příjem, náklad, výdaj, fixní a variabilní náklady stavby, řídící informační systémy v rozpočtování, stavební software dostupný na internetu, využití CAD systémů v projektování

Forma a rozsah studia

On-line kurz s úvodním a závěrečným prezenčním tutoriálem

Hodinová dotace: 40 hodin 

http://www.buildinglaw.eu/ 

 

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load