1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Sympozium Sychrov 2014

Anotace:V letošním roce si sympozium klade za cíl reagovat na směry rozvoje lidských zdrojů vytyčené programem Horizon 2020.
Místo konání:Státní zámek Sychrov
Datum konání:6.5.2014 až 7.5.2014
Pořadatel:VÚTS, a.s a Technická univerzita v Liberci

Podrobný popis:

Cílem sympozia je připravit pro účastníky inspirativní setkání, na kterém se budou moci seznámit s novými směry rozvoje lidských zdrojů v Evropském výzkumném prostoru. Zároveň také chceme, již tradičně, poskytnout prostor pro výměnu znalostí a zkušeností z oboru a vytvořit prostor pro diskusi nad novými vzdělávacími projekty financovanými ze strukturálních fondů nebo z programu Horizon 2020.

V rámci hlavního programu sympozia (6. května 2014) mohou účastníci vystoupit se svými příspěvky a to jak k hlavním odborným tématům, tak také s příspěvky, v rámci kterých budou prezentovány trvale udržitelné výsledky již realizovaných vzdělávacích projektů zaměřených na rozvoj kompetencí vědecko-výzkumných a akademických pracovníků.

Hlavními odbornými tématy, na která se v roce 2014 chceme zaměřit především, jsou sektorová a mezinárodní mobilita, vzdělávání v oblasti managementu dat a podpora mezioborové spolupráce ve vzdělávání.

Bližší informace o akci v přiložené pozvánce nebo na stránkách Sympozia www.sympoziumsychrov.cz, kde také probíhá registrace do 21. dubna 2014.

Akce je zpoplatněna. Počet míst je limitovaný.

ikona souborusympozium Sychrov 2014 pozvanka

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load