1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Oslavy 10. výročí vstupu ČR do EU - Mládež v pohybu

Anotace:V rámci oslav 10. výročí vstupu ČR do EU proběhne ve dnech 29. a 30. dubna 2014 na Střeleckém ostrově v Praze dvou-denní eventová akce Evropské komise se zastoupením ŘO OP VK formou informačního stánku a doprovodného programu, tj. prezentace tří vybraných projektů – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy, Posílení kapacity vědecko-výzkumných týmů v oblasti fyzikálních věd (Postdok) a Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí (UNIPRANET).
Místo konání:Střelecký ostrov v Praze
Datum konání:29.4.2014 až 30.4.2014
Pořadatel:Evropské komise se zastoupením ŘO OP VK

Podrobný popis:

V praktické rovině propaguje kampaň Mládež v pohybu iniciativy, programy nebo nástroje EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, zaměstnávání, podnikání nebo mobility mladých lidí či na podporu jejich výzkumných projektů a přístupu k mikroúvěrům.

ikona souboru10LET EU miniprogram

ikona souboruMládež v pohybu Program

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load