1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

„Náprava / léčba“

Anotace:Dovolte, abychom Vás informovali o unikátním projektu s názvem Lean for Healthcare (Štíhlé zdravotnictví aneb jak zlepšit administrativní a klinickou péči o pacienty) a nabídli Vám zapojení Vaší organizace do tohoto projektu.
Místo konání:Školicí místnost MBK Consulting, s.r.o., Veveří 102, 616 00 Brno, 1. patro, dveře č. 155
Datum konání:23.6.2014
Pořadatel:MBK Consulting, s.r.o.

Podrobný popis:

Základní informace o projektu:

Nositel projektu: MBK Consulting, s.r.o.

Název projektu: Lean for Healthcare (Štíhlé zdravotnictví aneb jak zlepšit administrativní a klinickou péči o pacienty)
Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/05.0041
Zdroj financování: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj
Forma financování: veřejná podpora de minimis, 100% financování
Období realizace: od 01/09/2013 do 31/03/2015

Charakteristika projektu:

Jde o vytvoření interaktivního školicího programu, složeného z 6-ti samostatných modulů, v rámci kterého budou představeny základní principy štíhlosti (z angl. orig. Lean) a v jednotlivých krocích nastíněny konkrétní možnosti jejich reálného uplatnění v oblasti zdravotnictví, a to bez ohledu na to, zda jde pouze o zabezpečení administrativních činností nebo zda se jedná o prostředí klinické (ambulantní, lůžkové) praxe v přímém kontaktu s pacienty vyžadujícími krátkodobou nebo dlouhodobější zdravotnickou péči.

Hlavní cíle projektu:

Cílem projektu je rozšířit a podpořit nabídku vzdělávání v oblasti Lean managementu ve zdravotnictví čili představit komplexně jednotlivé nástroje filozofie Lean managementu a umožnit jejich implementaci přímo do praxe v rámci jednotlivých zapojených zdravotnických zařízeních.V těsné spolupráci se spolupracujícími organizacemi projektu- vybranými zdravotnickými zařízeními Jihomoravského kraje- bude připraven metodický základ, který bude otestován A) v rámci komplexního vzdělávacího programu, v rozsahu 6 vzdělávacích modulů, určených pro zástupce cílové skupiny z řad vedení a správy zdrav. zařízení, z administrativního, zdravotnického a pomocného personálu, který bude mít podobu prezenčního vzdělávání; B) v rámci praktické implementace nástrojů Lean managementu, která se bude realizovat přímo na daných zdravotnických zařízeních spolupracujících organizací.

Očekávané přínosy projektu:

• lepší zdravotnické služby a doba odezvy pro pacienty a poskytovatele,
• snížení chyb v administrativních činnostech,
• vyšší bezpečnost pacientů před selháním zdravotnického personálu,
• zvýšení produktivity zdravotnických a pomocných administrativních úkonů,
• nižší náklady na provoz zdravotnických zařízení a personál atd.

Profil absolventa:

• získá základní vědomosti a rozhled v oblasti nástrojů a metod zeštíhlování pro oblast zdravotnictví,
• bude informován o procesech zlepšování zdravotní péče,
• bude schopen rozklíčovat zdroje plýtvání ve zdravotnictví,
• bude schopen zanalyzovat současný stav, nastavit plánování, stanovit si měřitelné cíle a plány, stanovit si ukazatele a provést vyhodnocení,
• bude schopen sestavit si spolehlivý Lean tým a nastavit kvalitní týmovou spolupráci,
• bude schopen řešit problémy,
• bude umět řídit proces,
• bude informovat o možnostech ergonomie a ergonomického prac. prostředí,
• získá informace o jednotlivých metodách lean managementu a jejich aplikace do své praxe,
• bude schopen získané teoretické poznatky převést do praxe a úspěšně aplikovat na své prac. prostředí,
• dovede si nastavit interní systém zdokonalování ve všech procesech.

Realizátor projektu:

MBK Consulting, s.r.o. je za svých více než dvacet let fungování v oblastech vzdělávání, poradenství, konzultační a inspekční činnosti zkušeným partnerem se stabilní koncepcí rozvoje a disponuje personálním, materiálním i finančním zázemím, které poskytuje garanci úspěchu realizace projektu. V portfoliu nabízených produktů organizace jsou trvale nabízeny kurzy zaměřené na projektový management s důrazem na pomoc při získání financí z prostředků Evropské unie, především v neinvestičních projektech spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. Při výuce a lektorování je preferován individuální přístup včetně optimalizace projektů při zavádění projektového řízení do organizace; rovněž dlouhodobě spolupracuje jako dodavatel vzdělávacích služeb v různých oblastech u příjemců projektů spolufinancovaných z prostředků EU.

Vzdělávací program bude probíhat v průběžně vyhlašovaných termínech, přičemž:

3. modul s názvem „Diagnóza a rozpoznání problému“ se bude realizovat dne 26.5.2014 a 4. modul s názvem „Náprava / léčba“ dne 23.6.2014, a to vždy od 9,00 ve školicí místnosti MBK Consulting, s.r.o., Veveří 102, 616 00 Brno, 1. patro, dveře č. 155.

Účast ve vzdělávacím programu je zcela zdarma.

V případě Vašeho zájmu či doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Mgr. Vendula Mrázová, DiS.
projektový manažer

Kancelář realizačního týmu:
Veveří 102
616 00 Brno
Kontaktní údaje:
divizeskoleni@mbk.cz
+420 533 338 333
+420 731 506 519

 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load